Ontdek Synchroon Circulair
Synchroon Circulair

Over het boek

Bij Synchroon geloven we in de noodzaak van circulaire ontwikkeling. Daarom hebben we het afgelopen jaar gekeken hoe wij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren wat heeft geleid tot een visie-aanpak. Hierin geven we niet alleen aan wat er wat ons betreft moet en kan gebeuren, maar maken we dit ook concreet.
Bestel je boek hier

2. Gezondheid & geluk

Dit impactgebied is nauw verbonden met impactgebied Sterke samenleving. Gezonde en gelukkige mensen dragen namelijk positief bij aan de samenleving, en andersom blijken goede sociale verbindingen van groot belang voor ons mentaal welbevinden. Die wisselwerking is een extra reden om met onze ontwikkelingen vol in te zetten op het bevorderen van gezondheid en geluk.

Wat de fysieke gezondheid betreft kunnen we positieve invloed uitoefenen door ‘gezondheidsbeschermende maatregelen’ en ‘gezondheidsbevorderende maatregelen’ toe te passen in onze projecten.

Gezondheidsbeschermend gaat over beperking van toxiciteit (uit bouwmaterialen, luchtvervuiling, geluidsoverlast), maar uiteraard ook over ‘lucht, licht en ruimte’.

Gezondheidsbevorderend gaat over het stimuleren van een gezonde leefstijl: Sportfaciliteiten, aanbod gezond voedsel en ontwerpen op spelen en bewegen.

Invloed leefomgeving op mentale gezondheid/geluk

Geluk is een lastig begrip. Al eeuwen zoeken mensen naar het ultieme geluk, maar wat is dat precies? Een deel van de geluksbeleving wordt bepaald door genetische factoren die wel of niet door omgevingsinvloeden geactiveerd worden. Kunnen zijn wie je bent en je volledige potentieel kunnen ontwikkelen blijkt van grote invloed op ons geluk. Ook emotionele intelligentie en het vermogen om bewust om te gaan met onze emoties, helpt bij ons geluksgevoel. Dat zijn allemaal dingen waar wij als ontwikkelaar geen invloed op hebben. Maar waar we wél het verschil in kunnen maken, is met de leefomgeving. Ook dat is namelijk een factor die bij kan dragen aan de mentale gezondheid en het geluk van mensen.

Groene
leefomgeving

Steeds meer onderzoeken wijzen op het belang van de natuur voor onze gemoedstoestand. Een groene leefomgeving biedt ontspanning en rust in een wereld met veel impulsen en activiteit.

Gezondheid en geluk - Heroes - Synchroon Circulair.jpg

Ontmoeten of
ontmoeten

Ook sociale verbindingen blijken van groot belang voor onze mentale gezondheid. Zowel goede vrienden en familie als vluchtige contacten blijken van belang te zijn voor ons geluk. In onze gebieden en gebouwen willen we daarom ontwerpen op ontmoeting. Een goede balans tussen privé, collectief en openbaar is daarbij van groot belang.

Toepassen menselijke maat

Uit onderzoek van Jan Gehl blijkt dat mensen gebruik maken van ruimten, zich er fijn voelen en interactie met anderen aangaan als er een juiste balans is tussen privé en openbaar en als de ruimten zijn vormgegeven in een ‘menselijke maat’. Met name ‘de stad op ooghoogte’ is hierbij van belang.

Gezondheid en geluk - Rotterdam - Synchroon Circulair

Keuzevrijheid
eigen woning

Een belangrijke factor voor geluksbeleving is ook de mate waarin je je eigen keuzes kunt maken en invloed kunt uitoefenen op je eigen leven. Keuzevrijheid bij het kiezen van je woning en de mate waarin je invloed kunt uitoefenen op je omgeving, verhogen het geluksgevoel. Uit onderzoek blijkt dat mensen die een actieve rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van een plek, zich meer verbonden voelen met die plek. Dat vertaalt zich ook in meer zorg voor de leefomgeving als ze er eenmaal wonen.

Veiligheid en controle

Overvallen, inbraak en diefstal, burenruzie, geluidsoverlast en overtredingen van regels hebben een negatief effect op het welbevinden. Wij willen een basaal gevoel van veiligheid en controle borgen. Een goede sociale cohesie draagt daaraan bij, net als afsluitbaarheid van binnenterreinen, politiekeur hang- en sluitwerk, goede verlichting en goed gebruik van de openbare ruimte.

SYNCHROON Circulair-Een-Nieuwe-Stedelijke-Ecologie-XS-Deluxe-Houthavens-Amsterdam

Een nieuwe stedelijke ecologie: XS Deluxe door Flux

Steden kunnen een belangrijke rol vervullen in het ecologisch netwerk.

Lees meer

Synchroon-Circulair-Waterfont-Harderwijk

Waterfront Harderwijk Zó mooi dat mensen terug willen naar hun roots

De metamorfose van een oud industrieterrein tot een moderne, veelzijdige stad aan het water.

Lees meer