theme logo

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Synchroon aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.synchroon.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Synchroon (ook niet via een eigen netwerk).

Synchroon kan er niet voor instaan dat de informatie op www.synchroon.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Synchroon sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.synchroon.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.synchroon.nl te kunnen raadplegen.

Nieuwsbrieven en Contact

De gegevens die de website gebruiker ons verstrekt worden opgeslagen in ons bestand. De gegevens die u invult in de internetformulieren gebruikt Synchroon alleen voor de behandeling waartoe u het formulier heeft ingevuld. Met het invullen van een interesseformulier gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen over de woningen waarop u heeft gereageerd.
Op het door u opgegeven e-mail adres zult u nieuwsbrieven ontvangen waarvoor u zich op de website heeft aangemeld.

Uw gegevens worden enkel voor bovengenoemde doelen gebruikt en zullen niet doorgespeeld worden aan derden. Onderaan iedere e-mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden voor deze communicatie.

Wilt u uw gegevens verwijderen uit onze database, dan kunt u altijd contact opnemen met Synchroon via info@synchroon.nl. Wij dragen er dan zorg voor dat uw gegevens verwijderd worden uit ons bestand.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Meld je vrijblijvend aan!
Close search