theme logo

Synchroon

Ontwikkelaars

Wij zijn Synchroon. Projectontwikkelaars met meer dan 75 jaar ervaring in het vak. Wij houden van steden en zijn gefascineerd door de rol die steden hebben voor mensen en samenlevingen. Vanuit die fascinatie hebben wij de ambitie om mooie projecten te ontwikkelen. Juist hierom vormen kwaliteit, duurzaamheid en oorspronkelijkheid voor ons uiterst belangrijke criteria. Wij willen gebouwen en gebieden (her)ontwikkelen die het verschil maken. Die indruk maken. Die het karakter van de stad of het stedelijk gebied onderstrepen. Wij doen dit het liefst voor en samen met partijen die er net zo in zitten als wij. Die net als wij trots zijn op wat ze bereiken in en voor hun stad. Met die partijen werken we nauw samen. In oprecht partnerschap. De samenwerking typeert zich door transparantie, gezamenlijke verantwoordelijkheid en plezier in het werk. De kernwaarden die onderstrepen wie wij zijn en waar wij voor staan zijn:

inlevend – lef – liefde – trots

SYNCHROON met lef en liefde ontwikkelen

Onze visie

Steden worden steeds belangrijker en hebben de ontwikkeling van waardevolle, originele, doortastende en duurzame oplossing nodig.

Het is duizelingwekkend hoe snel de wereld om ons heen aan het veranderen is. De beweging naar de steden toe wordt hierbij alsmaar groter en belangrijker.

Organisatie - Boston & Seattle - Synchroon Ontwikkelaars

Steden zijn meer en meer dé plek voor persoonlijke ontwikkeling, interessante en relevante ontmoetingen en een zinvol, gezond leven.

Er staat veel op het spel. De ‘druk’ op de planeet neemt toe. Hier ligt een belangrijke opgave voor de steden. Leefbaarheid vraagt niet enkel om duurzame oplossingen. Steden en hun gebouwen moeten voorzien in sociale behoeftes. Op een prettige manier ontmoeten, leren, verblijven en bewegen wordt de grote uitdaging in almaar verdichtende binnensteden. En dat op een manier met plekken en gebouwen die een eigen identiteit hebben, waar gebruikers zich verbonden voelen en trots op zijn.

Organisatie - Floating Gardens - Synchroon Ontwikkelaars

Onze Missie

Wij maken mooie gebouwen in de stad waarbij zingeving, gebruik en schoonheid elkaar tot in detail versterken.

Met onze creativiteit, kennis en kunde creëren wij mooie gebouwen en omgevingen die een blijvende waarde hebben voor de stad. Waarbij zingeving, gebruik en schoonheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Zingeving. Een gebouw is voor ons een middel. Het laden van een plek met een duurzaam succes is het doel. De gebruikers van onze gebouwen moeten verrast en geinspireerd raken. Elk gebouw dient een meerwaarde voor de omgeving te hebben, niet alleen esthetisch maar ook functioneel en inspelend op maatschappelijke behoeftes. Onze gebouwen zijn daarmee niet alleen verleidend, maar ook verbindend.

Gebruik: ‘In’ onze gebouwen ontmoeten de wensen en de verlangens van de stad en van de mensen elkaar. ‘Buiten’ onze gebouwen moeten ze een meerwaarde voor de directe omgeving bieden.

Schoonheid: Onze gebouwen creëren een verrassend mooie stedelijke omgeving die tot de verbeelding spreekt en een onuitwisbare indruk achterlaat.

Onze Strategie

Synchroon is een pur sang projectontwikkelaar. Conceptueel, groen en innovatief met de focus op de stad. De stad is de plek waar mensen in toenemende mate willen wonen, werken en recreëren. In en bij de stad zal de bevolkingstoename en hiermee de vraag naar woningen, kantoren, winkels en  andere voorzieningen dan ook het grootst zijn. Synchroon kiest er dan ook voor om juist in en om de stad  als pur sang projectontwikkelaar risicodragend te investeren.

De focus van Synchroon ligt op de volgende opgaven:

  • Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen
  • Woon- en mixed use gebouwen in de stad
  • Herbestemming en transformatie van bestaand vastgoed
  • Bijzondere woonmilieus aan de rand van de stad

Onze Werkwijze

Bij de start van een ontwikkeling laten wij ons inspireren door de plek en de wensen van de (beoogde) gebruikers, om vervolgens onze ideeën te vertalen naar een origineel en integraal concept. Onze marketingaanpak en het intensieve verkooptraject dat daarop volgt, staat garant voor maximale inspanning om de gewenste afzet van woningen en winkels te bereiken. Middels woonworkshops betrekken wij potentiële kopers bij het ontwerpproces en wordt de klant co-creator van zijn eigen woonomgeving. Wij werken intensief samen met aannemers (co-makers) om vervolgens het uitgewerkte project te laten realiseren.

SYNCHROON-Breda-Botanique-woning
Meld je vrijblijvend aan!

Plan je reis naar Synchroon


Plan mijn reis

Close search