Onze visie

Steden worden steeds belangrijker en hebben de ontwikkeling van waardevolle, originele, doortastende en duurzame oplossingen nodig.

Het is duizelingwekkend hoe snel de wereld om ons heen aan het veranderen is. De beweging naar de steden toe wordt hierbij alsmaar groter en belangrijker. Steden zijn meer en meer dé plek voor persoonlijke ontwikkeling, interessante en relevante ontmoetingen en een zinvol, gezond leven.

Er staat veel op het spel. De ‘druk’ op de planeet neemt toe. Hier ligt een belangrijke opgave voor de steden. Leefbaarheid vraagt niet enkel om duurzame oplossingen. Steden en hun gebouwen moeten voorzien in sociale behoeftes. Op een prettige manier ontmoeten, leren, verblijven en bewegen wordt de grote uitdaging in almaar verdichtende binnensteden. En dat op een manier met plekken en gebouwen die een eigen identiteit hebben, waar gebruikers zich verbonden voelen en trots op zijn. Dit alles vraagt om vergaande oplossingen met de nodige creativiteit en flexibiliteit.

Onze Missie

Wij worden gedreven door het maken van mooie gebouwen in en bij de stad waarbij zingeving, gebruik en schoonheid elkaar tot in detail versterken. Gebouwen die op positieve wijze impact hebben op mens, natuur en maatschappij en écht het verschil maken.

Met onze creativiteit, kennis en kunde creëren wij mooie gebouwen en omgevingen die een blijvende waarde hebben voor de stad. Waarbij zingeving, gebruik en schoonheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Zingeving. Een gebouw is voor ons een middel. Het laden van een plek met een duurzaam succes is het doel. De gebruikers van onze gebouwen moeten verrast en geïnspireerd raken. Elk gebouw dient een meerwaarde voor de omgeving te hebben, niet alleen esthetisch maar ook functioneel en inspelend op maatschappelijke behoeftes. Onze gebouwen zijn daarmee niet alleen verleidend, maar ook verbindend.

Gebruik: ‘In’ onze gebouwen ontmoeten de wensen en de verlangens van de stad en van de mensen elkaar. ‘Buiten’ onze gebouwen moeten ze een meerwaarde voor de directe omgeving bieden.

Schoonheid: Onze gebouwen creëren een verrassend mooie stedelijke omgeving die tot de verbeelding spreekt en een onuitwisbare indruk achterlaat.

Onze Strategie

Wij kiezen er voor om in en bij de stad als pur sang projectontwikkelaar, risicodragend te investeren. Conceptueel, groen en innovatief met de focus op de stad. De stad is de plek waar mensen in toenemende mate willen wonen, werken en recreëren. In en bij de stad zal de bevolkingstoename en hiermee de vraag naar woningen, kantoren, winkels en andere voorzieningen dan ook het grootst zijn.

Onze focus ligt op de volgende opgaven:
• Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen
• Woon- en mixed use gebouwen in de stad
• Herbestemming en transformatie van bestaand vastgoed
• Bijzondere woonmilieus aan de rand van de stad

Merkbelofte

We creëren graag gebouwen en omgevingen die een onuitwisbare indruk achterlaten. Eerst nemen we onze tijd om goed te luisteren. Daarna zetten we al onze creativiteit, energie en kennis in om wensen, verlangens en eisen die vroeger tegenstrijdig leken, toch op een verrassende manier te herscheppen tot een pracht van een gebouw waar iedereen trots op kan zijn. ‘Mooi’ is een goed begin, maar pas als je er ‘verrassend’ voor kan zetten, weet je zeker dat het tot de verbeelding spreekt van onze opdrachtgevers, onze partners en mensen die in de stad wonen, werken, leven.

De kernwaarden die onderstrepen wie wij zijn en waar wij voor staan zijn: Inlevend – Lef – Liefde – Trots.