De visie van synchroon

Als conceptueel gedreven gebiedsontwikkelaar zoeken we antwoorden op monsterlijke uitdagingen: hoe zorgen we voor een gezond klimaat, een sterke samenleving, florerende stadsnatuur en tijdloze schoonheid? We pakken deze uitdagingen in samenhang én in verbinding aan en bouwen zo de steden van morgen.

Met Lef en Liefde
zetten we steden in bloei.

Gezond
Klimaat

Om onze aarde leefbaar te houden moet onze CO2-uitstoot omlaag. Daarom bouwen we zo circulair mogelijk, zetten we in op minimaal energie en materiaalgebruik en blijven we zoeken naar nieuwe manieren om het klimaat te helpen.

Sterke
Samenleving

In een steeds individuelere wereld zijn onderling begrip en kansengelijkheid belangrijker dan ooit. Onze gebieden nodigen daarom altijd uit tot menselijk contact. Plekken die toegankelijk, veilig en stimulerend tegelijk zijn, maken onze samenleving sterker.

Florerende
Stadsnatuur

Met meer natuur in de stad gaan we de crisis in de Nederlandse biodiversiteit te lijf. Zo behouden we de bedreigde soorten en versterken we niet alleen onze ecosystemen, maar ook de gezondheid en het geluksgevoel van stadsbewoners.

Tijdloze
Schoonheid

Aantrekkelijke steden zijn de duurzaamste steden. Want goed ontworpen gebouwen, pleinen, parken en straten, waar mensen echt van kunnen houden, gaan generaties mee. Dit vraagt natuurlijk om een aantrekkelijk ontwerp, maar zeker zo belangrijk is een zorgvuldige uitvoering.

Ons Monster is een ‘groen geweten’, een verpersoonlijking van de natuur, een goedwillend wezen dat zich niet laat negeren. Met lef en liefde spoort het ons aan de uitdagingen gezamenlijk en geïntegreerd aan te gaan en om monsterlijk goed te ontwikkelen.

Tijd voor
actie!

De uitstoot van CO2 moet hard omlaag om de opwarming van de aarde te beperken. Dit klimaatplan is onze strategische leidraad om binnen ons vakgebied aan dit doel te werken. Een levend document dat we blijven updaten met nieuwe ideeën en inzichten.

Download het Klimaatplan

Maak de stad
van iedereen

Langjarige verhuur van betaalbare woningen voor een brede doelgroep maakt wonen in de stad weer toegankelijk voor iedereen. Het Synchroon Woonfonds maakt dit mogelijk.

Zo werkt het Synchroon Woonfonds

Meer natuur,
meer stad

Gangen is een concept voor de aanpak van de stadsranden en de ruimte tussen steden in, een aantrekkelijke nieuwe stadsvorm, waarbij landschapsontwikkeling en woningbouw hand in hand gaan.

Vraag het boek aan

Weten waar een
wijk van opknapt
Synchroon wil bijdragen aan een aantrekkelijke stad. Daarom investeren wij risicodragend in wijken en buurten met verouderde woningen en leefbaarheidsproblemen. Dit doen we onder andere in Rotterdam, Rijswijk, Nijmegen en Amsterdam. Ga naar Buurtleven

Slimmer leven
in de stad

We brengen een nieuw urban living concept tot leven, startend in de Amsterdamse Houthavens. Domūs staat voor de duurzame appartementen met flexibele gemeenschappelijke ruimtes en slimme services. Everyday living of tomorrow.

Bezoek Domūs