Ontdek Synchroon Circulair
Synchroon Circulair

Over het boek

Bij Synchroon geloven we in de noodzaak van circulaire ontwikkeling. Daarom hebben we het afgelopen jaar gekeken hoe wij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren wat heeft geleid tot een visie-aanpak. Hierin geven we niet alleen aan wat er wat ons betreft moet en kan gebeuren, maar maken we dit ook concreet.
Bestel je boek hier

4. CO2-reductie

De uitstoot van CO2 is de belangrijkste oorzaak van de klimaatproblematiek en werkt als een katalysator op de overschrijding van de ‘planetary boundaries’. De CO2-uitstoot is dus een essentieel sturingsmechanisme en een gebied waar we bij uitstek de kans hebben om impact te maken.

Het produceren van bouwmaterialen gaat gepaard met veel CO2 uitstoot. Denk aan de winning van materialen, vervoersbeweringen en uitstoot bij productie en assemblage van bouwmaterialen. Vervolgens is er de uitstoot tijdens het gebruik van gebouwen (verwarming, koeling, elektra). Alleen al de CO2 uitstoot voor de verwarming van gebouwen bedraagt 13% van alle CO2 uitstoot in Nederland. Niet voor niets sturen overheden sterk op reductie van CO2-uitstoot in de gebruiksfase, met nul-op-de-meter woningen en CO2-neutrale ontwikkelingen. Hier ligt voor ons een grote opgave, want de kosten zijn nog fors en bij plannen met hogere dichtheden is de techniek nog niet zo ver dat we dit zomaar waar kunnen maken.

Daarnaast is er ook uitstoot door vervoersbewegingen van de mensen die de gebouwen gebruiken. En de uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering. Onze ambitie is om onze CO2-uitstoot naar nul te krijgen en dus klimaatneutraal te worden.

CO2 reductie - TT - Synchroon Circulair

Bouw

De MPG-score (Milieu Prestatie Gebouwen) berekent aan de hand van de nationale milieu database hoeveel de CO₂-uitstoot van het materiaalgebruik is, berekend over de gehele levensloop van winning van grondstoffen tot transport, verwerking, assemblage en sloop. Op basis van deze LCA (Life Cycle Assesment) berekeningen weten we hoeveel emissies met het gebruik van materialen gepaard gaan. Het gaat dan niet alleen om uitstoot van CO₂, maar een hele reeks van schadelijke stoffen. Door steeds preciezer te sturen op daadwerkelijke LCA berekeningen, kunnen we sturen op steeds lagere uitstoot. De verhouding uitstoot door materialen en door energie verlegt zich steeds meer richting materialen. Daarom wordt het beïnvloeden van CO₂-uitstoot door materialen steeds relevanter. Een van de knoppen waaraan we kunnen draaien is houtbouw. Hout is namelijk een materiaal dat CO2 opneemt. Een van de weinige, echt hernieuwbare bouwmaterialen zonder afval met licht gewicht, eenvoudigere bouwtechnieken en een vriendelijkere bouwplaats voor de omgeving.

Gebruik

Om het gebouw- en gebruik gebonden energieverbruik te reduceren, zetten we in op drie strategieën van de Trias Energetica. In volgorde van belangrijkheid zijn dat:

  1. Toepassing van low-tech/passief bouwen principes, waardoor de gebouwgebonden energie wordt gereduceerd;
  2. Hernieuwbare energie opwekken door middel van energiebesparende technieken zoals WKO, warmtepompen, zonnepanelen en nieuwe energiebesparende technieken;
  3. Het gebruik gebonden energieverbruik van bewoners reduceren door hen te begeleiden in het energieverbruik en incentives te bieden bij een vermindering daarvan;

CO2 reductie - Gebruik - Synchroon Circulair

CO2 reductie - Sloterdijk - Synchroon Circulair

Vervoer

De CO₂-uitstoot door mobiliteit die gepaard gaat met ontwikkelingen, wordt vaak vergeten. Toch is dat een wezenlijke post. Het terugdringen van het autogebruik heeft dan ook veel impact op het terugdringen van CO2 Innovatieve mobiliteitsconcepten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Eigen bedrijfsvoering

Ook in onze eigen bedrijfsvoering kunnen we de CO2– uitstoot reduceren. We hebben hier al forse stappen in gezet door de verhuizing naar WTC Utrecht. Ons gebouw is het eerste grote kantoorgebouw dat een Well Building certificaat heeft en een BREEAM Excellent label. We gaan vaker met de trein en een groot deel van de autovloot die we nog nodig hebben, is elektrisch. We hebben ca. 1.000 planten in ons kantoor en de materialen in ons interieur zijn zoveel mogelijk circulair.

Synchroon - Maak het Verschil - Utrecht

‘De mens is te gast in het landschap’

In de meeste nieuwbouwplannen draait het om woningen en speelt groen een bijrol, maar niet in Finest of Ockenburgh. Een interview met landschapsarchitect Paul van Wijk.

Lees meer

Synchroon - Maak het Verschil - Utrecht

‘Vergroenen en verdichten gaan hier hand in hand’

Het creëren van natuur in de stad is volgens Klaas Verschuure een antwoord op vele vragen. Een interview met Klaas Verschuure wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken.

Lees meer

Synchroon-Circulair-De-mens-is-te-gast-in-het-landschap-Finest-of-Ockenburgh-

De mens is te gast in het landschap

Een interview met Paul van Wijk over Finest of Ockenburgh

Lees meer

Meld je vrijblijvend aan!

[homedna_form form_url=”https://synchroonbelangstelling.homedna.nl/” redirect_url=”/bedankt”]

Plan je reis naar Synchroon


Plan mijn reis