Ontdek Synchroon Circulair
Synchroon Circulair

Over het boek

Bij Synchroon geloven we in de noodzaak van circulaire ontwikkeling. Daarom hebben we het afgelopen jaar gekeken hoe wij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren wat heeft geleid tot een visie-aanpak. Hierin geven we niet alleen aan wat er wat ons betreft moet en kan gebeuren, maar maken we dit ook concreet.
Bestel je boek hier

4. CO2-reductie

De uitstoot van CO2 is de belangrijkste oorzaak van de klimaatproblematiek. De bouw- en vastgoedsector drukt zwaar op deze uitstoot, terwijl het een gebied is waar we bij uitstek de kans hebben om impact te maken. Synchroon stelt daarom alles in het werk om in 2030 CO2-neutraal te ontwikkelen. Een complex proces dat we niet in één dag realiseren, maar waarin we al flinke stappen maken. Nul is nu.

Wij hebben een directe verantwoordelijkheid

De noodzaak is evident. Als ontwikkelaars hebben wij een directe verantwoordelijkheid. Het produceren van bouwmaterialen gaat gepaard met veel CO2-uitstoot. Denk aan de winning van materialen en uitstoot bij productie en assemblage van bouwmaterialen.

Vervolgens is er de uitstoot tijdens het gebruik van gebouwen (verwarming, koeling, elektra). Alleen al de CO2-uitstoot voor verwarming van gebouwen bedraagt 27% van alle uitstoot in Nederland. Niet voor niets sturen overheden sterk op reductie.

CO2 reductie - TT - Synchroon Circulair

Hoe we de uitstoot terugbrengen

Onze ambitie is om onze totale CO2-uitstoot naar nul te krijgen en klimaatneutraal te worden. De CO2-uitstoot van onze complete ontwikkel- en bouwprocessen bepalen wij jaarlijks aan de hand van MPG en BENG-scores. Om snel te reduceren nemen we nu al een aantal stappen. We proberen zoveel mogelijk integraal te ontwerpen met circulaire materialen en slimme installaties.

Daarnaast brengen we de uitstoot in de eigen organisatie terug door bewuste keuzes in huisvesting en mobiliteit. Ons kantoor blinkt uit in duurzaamheid, met een BREEAM Excellent label, Greenlease overeenkomst en Well Building Standard certificaat. De locatie naast het station stimuleert om vaker de trein te pakken. De autovloot die we nog nodig hebben, is waar mogelijk elektrisch. We hebben circa 1.000 planten in ons kantoor en ons interieur is nagenoeg helemaal circulair.

Compensatie door bosaanplant

We zijn er nog niet. Om onze resterende uitstoot over het afgelopen jaar te compenseren, hebben we op basis van onze CO2-uitstoot 500.000 bomen; ruim 10 km² bos, geplant.

Wij vinden het belangrijk dat onze inspanning voor de omgeving in de breedste zin van het woord van meerwaarde is. Het aanplanten van bomen heeft een drievoudig positief effect: het reduceert de uitstoot van CO2 omdat bomen CO2 opnemen en binden, levert circulair bouwmateriaal en creëert een gezondere leefomgeving voor mens en dier.

Daarnaast willen we dat het op een verantwoorde, duurzame en gecertificeerde manier gebeurt. Dit doen we samen met Buitenfonds (aanplanting in Nederland) en Trees for All ( in Bolivia), ZOA (in Ethiopië) en Woord en Daad (in Oeganda). Ze zetten zich in voor natuurbescherming en de lokale maatschappij en ze werken met een controlesysteem op geclaimde CO2-compensatie.

Compensatie door bosaanplant - Circulair - Synchroon

CO2 reductie - Sloterdijk - Synchroon Circulair

Onze ambities

Het is onze ambitie om de eigen CO2-uitstoot naar nul te brengen. Dit is een groot streven maar de enige manier om pure, duurzame keuzes te maken. Het vergt een enorme verandering van ons als bedrijf én van onze partners. De manier en middelen om daar te komen blijven in ontwikkeling. Ontwikkelingen in onze sector en daarbuiten volgen we op de voet. We focussen op bio-based, hernieuwbare of hergebruikte materialen en emissieloze bouwplaatsen. Het is essentieel om onze strategie te blijven voeden met nieuwe inzichten.

Synchroon Circulair, een groter geheel

CO2-reductie is één van de zeven pijlers in ‘Synchroon Circulair’; onze visie en aanpak voor gezond, circulair ontwikkelen. Met de zeven pijlers van Synchroon Circulair maken wij als ontwikkelaar een significante impact. We wegen beslissingen in ontwerp, project en proces aan de hand van de verschillende impactgebieden.

We stellen ambitieuze doelen en dagen onze samenwerkingspartners uit. Nieuwe ontwikkelingen houden we nauwlettend in de gaten. Wij gaan ervan uit dat niet alleen wij, maar ook de sector meebeweegt. Daarom roepen wij iedereen op om ons hierin te voeden. Gedeelde kennis is dubbele kracht. Een open dialoog over hoe we samen het verschil kunnen maken begint vandaag.

Meer lezen over onze ambitie en onze circulaire visie? Bekijk synchroon.nl/circulair
Of neem contact op met Maaike Perenboom, m.perenboom@synchroon.nl.

MPG

De MPG-score (Milieu Prestatie Gebouwen) berekent aan de hand van de nationale milieudatabase hoeveel de CO2-uitstoot van het materiaalgebruik is, berekend over de gehele levensloop van winning van grondstoffen tot transport, verwerking, assemblage en sloop. Op basis van deze LCA (Life Cycle Assessment) berekeningen weten we hoeveel emissies met het gebruik van materialen gepaard gaan. Het gaat dan niet alleen om uitstoot van CO2, maar een reeks van schadelijke stoffen. Door steeds preciezer te sturen op daadwerkelijke LCA-berekeningen, kunnen we sturen op een steeds lagere uitstoot We sturen erop aan dat gebouwen geen CO2 meer uitstoten tijdens de gebruiksfase. Dit betekent dat de aandacht nu vooral gaat naar materialen. Daarom wordt het beïnvloeden van uitstoot door materialen steeds relevanter. Een van meest invloedrijke keuzes is die voor houtbouw. Hout neemt namelijk CO2 op. Het is een van de weinige, echt hernieuwbare bouwmaterialen zonder afval. Door het lichte gewicht worden eenvoudigere bouwtechnieken haalbaar en bouwplaatsen vriendelijker voor de omgeving.