Ontdek Synchroon Circulair
Synchroon Circulair

Over het boek

Bij Synchroon geloven we in de noodzaak van circulaire ontwikkeling. Daarom hebben we het afgelopen jaar gekeken hoe wij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren wat heeft geleid tot een visie-aanpak. Hierin geven we niet alleen aan wat er wat ons betreft moet en kan gebeuren, maar maken we dit ook concreet.
Bestel je boek hier

6. Circulaire stromen

Als ontwikkelaar heb je invloed op de gebruiksfase. Met het goed inregelen van die fase kunnen we impact maken. ‘Goed’ betekent in onze optiek: zoveel mogelijk circulair. Het streven is dan ook gericht op het bevorderen van circulaire stromen. Te denken valt aan regenwateropvang en -gebruik, afvalstromen scheiden en wellicht deels al ter plekke recyclen en gebouwen zo ontwerpen dat er minimale energie nodig is. Ook kunnen we incentives integreren die gebruikers pushen zo min mogelijk energie, warmte/koude of water te gebruiken en zo min mogelijk afval te genereren.

Regenwater

Hergebruik van regenwater voor toiletten is een logische maatregel. Dit vergt echter wel extra leidingwerk, wateropslag en reinigingscomponenten. Dat brengt extra
milieu-impact aan materialen met zich mee, maar ook bewustzijn en trots dat er geen water verloren gaat. Ook helofytenfilters zijn een mooie oplossing, die het water
op natuurlijke wijze filteren. Het vasthouden van water maakt steden weerbaar tegen grote watervalpieken. Bijvoorbeeld via infiltratiekratten in tuinen of onder parkeerplaatsen, maar ook door een combinatie van substraat en kratten onder groene daken. Dit water kan gebruikt worden voor de bevloeiing van de beplanting.

Circulaire Stromen - Buiksloterham - Synchroon Circulair

Nieuwe sanitatie

Deze term wordt gebruikt voor het scheiden van rioolwater van toiletten, van het rioolwater van alle andere waterbronnen: het scheiden in zwart water en grijs water circuit. Vanuit het circulaire gedachtegoed gaan er met het zwarte water ook veel nutriënten verloren die van nut kunnen zijn. Daarom wordt er gekeken naar mogelijk hergebruik van zwart water. Zo is in Buiksloterham geëxperimenteerd met het omzetten van zwart water in energie en kunstmest. Met succes! De eerste huizen zijn hier al op aangesloten.

Minimaliseren
afvalstromen

Voor afvalverwerking zijn we in onze projecten afhankelijk van het gemeentelijke afvalbeleid. Veel grote steden worstelen vooral met het scheiden van groenafval. Deze stroom is te groot en de opslag kost veel ruimte. Op verschillende plekken wordt verkend hoe dit anders en beter kan, bijvoorbeeld door het gebruikvan ‘grinders’. Deze grinders voeren het groenafval via een stortkoker naar een perscontainer. Daardoor wordt het volumebeslag geminimaliseerd en stankoverlast voorkomen. Bij kleinschalige, meer buitenstedelijke locaties kunnen collectieve composthopen of kippen helpen bij de verwerking van het groenafval.

Circulaire Stromen - Frame - Synchroon Circulair

Gebruik
daglicht/warmte

Ook kunnen we sturen op het minimaliseren van de behoefte aan warmte/koude/energie. Bijvoorbeeld door een strategische situering van het gebouw op de zon of door het inregelen van ‘stops’ op zinloos energieverbruik. Daarbij kun je denken aan het uitschakelen van de hoofdschakelaar bij verlaten van de woning of automatische zonwering. Ook bewegingssensoren en slimme meters kunnen bijdragen aan minimalisering van het energiegebruik.

Circulaire Stromen - Breda Botanique - Synchroon Circulair

Gebruik planten
voor binnenklimaat

Hier en daar wordt geëxperimenteerd met de inzet van planten om de hoeveelheid installaties terug te dringen. Ook de inrichting van ons eigen kantoor is gebaseerd op circulaire principes. We hebben ca. 1.000 planten in het kantoor die bijdragen aan een gezonde en prettige werkomgeving. Een groene leefomgeving maakt ons weerbaarder tegen stress, draagt bij aan sneller herstel na ziekte, zuivert de lucht en zorgt voor een beter sociaal klimaat.

Ontwerpen op
circulaire leefstijl

Naast het inregelen van de systemen van het gebouw kan ook worden ontworpen op incentives voor een circulaire leefstijl. Een mooi voorbeeld is nudging: het beïnvloeden van onbewust gedrag door mensen een duwtje in de goede richting te geven. Dat kan bijvoorbeeld door in een kantoor de trap in het zicht te plaatsen en de lift enigszins verdekt op te stellen. Zo stimuleer je dat mensen eerder de trap nemen.

Lees de interviews

Synchroon - Maak het Verschil - Utrecht

‘Vergroenen en verdichten gaan hier hand in hand’

Het creëren van natuur in de stad is volgens Klaas Verschuure een antwoord op vele vragen. Een interview met Klaas Verschuure wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken.

Lees meer

Synchroon - Maak het Verschil - Utrecht

‘De mens is te gast in het landschap’

In de meeste nieuwbouwplannen draait het om woningen en speelt groen een bijrol, maar niet in Finest of Ockenburgh. Een interview met landschapsarchitect Paul van Wijk.

Lees meer