Synchroon Woonfonds
Synchroon houdt van de stad en maakt graag mooie gebieden in en om de stad. Wonen wordt echter steeds duurder en voor grote groepen onbetaalbaar.
Juist de mensen met vitale beroepen die de stad draaiende houden of mensen die de stad als hun woonkamer zien en de stad interessant maken, vinden geen plek meer in de stad.

We vinden het belangrijk dat deze groepen betaalbaar kunnen wonen in de stad.

Wat doet Synchroon Woonfonds?

Synchroon Woonfonds focust zich op de langjarige verhuur van middendure huurwoningen in en om de stad. Huis op Zuid is het eerste project dat we in het Synchroon Woonfonds opnemen. Het Synchroon Woonfonds is eigenaar van woningen die zij verhuurt in het middendure huursegment. Daarmee bieden we betaalbare woningen aan voor mensen met vitale beroepen. Naar deze woningen is een grote vraag. Middendure huurwoningen hebben een huur van € 760 tot circa € 1.000 per maand. We houden de woningen lang in bezit en in dit segment.
 
Huis op Zuid

Het Synchroon Woonfonds investeert in wijken waar Synchroon als gebiedsontwikkelaar langjarig betrokken is, daarmee onderstrepen wij ons commitment. Vaak zijn dit corporatiewijken die we samen met corporaties verbeteren met onze aanpak Buurtleven! Indien als onderdeel van de wijkaanpak of gebiedsontwikkeling middendure huurwoningen moeten worden toegevoegd en de corporatie dit zelf niet kan of wil, kan Synchroon Woonfonds hierin investeren. Daarmee wordt de wijkverbetering gegarandeerd versneld. Synchroon Woonfonds biedt de huurwoningen als eerste aan buurtbewoners aan. Daarmee krijgen zij de kans om zich in de wijk te verbeteren. Daarmee brengen we de doorstroom op gang en versnellen we de wijkverbetering.

Middendure huurwoningen trekken ook bewoners van buiten de wijk, mensen met vitale beroepen krijgen de eerste kans. Dit bevordert het ontstaan van inclusieve wijken en behoud van mensen met vitale beroepen voor de stad. Een buurtfunctie in het gebouw zorgt voor ontmoeting en verbinding van nieuwe en bestaande bewoners uit de wijk. De buurtfunctie is voor en door de bewoners. De eerste jaren helpen we bij het opzetten van een duurzame business case.

4 pijlers

  1. We creëren een sterke inclusieve stad door het stadsleven en de sociale cohesie te verbeteren.
  2. We houden wonen betaalbaar met huurprijzen € 760 – € 1.200 per maand.
  3. We voorzien in duurzaam wonen. In vergroende wijken, energiezuinig en circulair gebouwd.
  4. We creëren vitale wijken door mensen uit de wijk te laten doorstromen en mensen met vitale beroepen voorrang te geven.

synchroonwoonfonds.nl

Meer informatie

Wil je meer weten over Synchroon Woonfonds?

Synchroon Woonfonds - Contact - Marnix van DelftNeem dan contact op met
Marnix van Delft
Meld je vrijblijvend aan!

[homedna_form form_url=”https://synchroonbelangstelling.homedna.nl/” redirect_url=”/bedankt”]

Plan je reis naar Synchroon


Plan mijn reis