Synchroon Woonfonds
Synchroon houdt van de stad en maakt graag mooie gebieden in en om de stad. Wonen wordt echter steeds duurder en voor grote groepen onbetaalbaar. Juist de mensen met vitale beroepen die de stad draaiende houden of mensen die de stad als hun woonkamer zien en de stad interessant maken, vinden geen plek meer in de stad.

We vinden het belangrijk dat deze groepen betaalbaar kunnen wonen in de stad.

Wat doet Synchroon Woonfonds?

Synchroon Woonfonds focust zich op de langjarige verhuur van middendure huurwoningen in en om de stad. Huis op Zuid is het eerste project dat we in het Synchroon Woonfonds opnemen.Huis op Zuid

Het Synchroon Woonfonds is eigenaar van de woningen die zij verhuurt in het middendure huursegment. Daarmee bieden we betaalbare woningen aan voor mensen met vitale beroepen.

Het Synchroon Woonfonds investeert in wijken waar Synchroon als gebiedsontwikkelaar langjarig betrokken is, daarmee onderstrepen wij ons commitment. Vaak zijn dit corporatiewijken die we samen met corporaties verbeteren met onze aanpak Buurtleven!

Synchroon Woonfonds biedt de huurwoningen eerst aan mensen met een vitaal beroep aan. Daarna aan buurtbewoners. Daarmee brengen we de doorstroom op gang en versnellen we de wijkverbetering.

4 pijlers

  1. We creëren een sterke inclusieve stad door het stadsleven en de sociale cohesie te verbeteren.
  2. We houden wonen betaalbaar met huurprijzen € 760 – € 1.200 per maand.
  3. We voorzien in duurzaam wonen. In vergroende wijken, energiezuinig en circulair gebouwd.
  4. We creëren vitale wijken door mensen uit de wijk te laten doorstromen en mensen met vitale beroepen voorrang te geven.

synchroonwoonfonds.nl

Meer informatie

Wil je meer weten over Synchroon Woonfonds?

Synchroon Woonfonds - Contact - Marnix van Delft Neem dan contact op met
Marnix van Delft