Ontdek Synchroon Circulair
Synchroon Circulair

Over het boek

Bij Synchroon geloven we in de noodzaak van circulaire ontwikkeling. Daarom hebben we het afgelopen jaar gekeken hoe wij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren wat heeft geleid tot een visie-aanpak. Hierin geven we niet alleen aan wat er wat ons betreft moet en kan gebeuren, maar maken we dit ook concreet.
Bestel je boek hier

1. Sterke samenleving

Met onze gebouwen en gebieden geven we letterlijk de stad vorm. Wij geloven in het belang van een sterke samenleving, en dus zetten we daar vol op in. We maken verrassend mooie gebouwen waarbij zingeving, schoonheid en gebruik elkaar versterken. Die aanpak resulteert in plekken van betekenis en gebouwen waar mensen van houden. Een veilige, toegankelijke en prettige omgeving waar mensen samen dingen kunnen ondernemen en tot hun recht kunnen komen. Voor wijk- en buurtopgaven noemen wij dat Buurtleven! Een sterke samenleving creëren doe je niet zomaar. Dat is het resultaat van een hele reeks goed doordachte maatregelen en ingrepen op verschillende vlakken.

Semipublieke en toegankelijke plinten

Wij verrijken de bekende domeinen ‘publiek’ en ‘privaat’ met een range aan semipublieke en collectieve ruimten, bijzondere programmering en toegankelijkheid van plinten. Daarmee dragen we bij aan een positieve beleving van de stad, voor iedereen.

Invloed op de
leefomgeving

We geven mensen graag invloed op hun eigen leefomgeving. Dat doen we onder andere door te ontwikkelen met de wijk. Wij zijn er maar tijdelijk, in die tijd scheppen we de randvoorwaarden die nodig zijn om te zorgen dat de uiteindelijke bewoners hier prettig kunnen leven.

Brede mix

Door in te zetten op een brede mix van prijsklassen en functies zorg je dat mensen in de wijk kunnen blijven wonen, ook als hun inkomsten veranderen. Verschillende leefstijlen komen met elkaar in aanraking en kunnen activiteiten in hun directe omgeving ontplooien. Zo ontstaan inclusieve wijken waarin ook ruimte is voor kwetsbare mensen.

Pompenburg-Rotterdam-Synchroon

Uitdagingen

Naast intrinsieke drijfveren om het verschil te maken voor stad en samenleving, zien we ook externe ontwikkelingen op ons afkomen waar we een antwoord op willen formuleren. We opereren niet in een vacuüm, maar staan midden in de maatschappij. Die maatschappij staat voor grote uitdagingen en transities. Bijvoorbeeld klimaatverandering en de schadelijke gevolgen daarvan, toenemende politieke instabiliteit wat kan leiden tot extremisme en migratiedruk, de ontwikkeling en machtspositie van grote Tech bedrijven, privacy en cybersecurity en technologische ontwikkelingen.
We moeten de omslag maken van geld gedreven ondernemen naar triple-bottom-line ondernemen, gericht op financiële, sociale en ecologische impact.

Maatregelen

Wij denken het meeste te kunnen betekenen door mensen een plek te bieden van waaruit ze de uitdagingen die op hen afkomen, aan kunnen. Een solide basis, met ruimte voor flexibiliteit en weerbaarheid. Waar mogelijk bieden we mensen de optie om ‘zelfvoorzienend’ te zijn, ook in de stad. Hiermee zijn ze minder afhankelijk van instanties en systemen die veranderen. Denk aan social apps die buurtcohesie en onderling contact versterken, de deeleconomie die voorzieningen en services toegankelijk maakt, zelfvoorzienendheid op het gebied van voedsel, water en energie, flexibele gebouwen en klimaatbestendig ontwerpen.

Integrale aanpak

Ons streven naar een sterke samenleving heeft gevolgen voor ons handelen. Ons vakgebied verbreedt zich van de focus op ‘stenen’, het gebouw en de buitenruimten, naar een integrale benadering waarin het sociale ontwerp van de wijk wordt meegenomen. Op dat gebied valt nog veel te leren van onder andere sociologen en wijkwerkers. Het is een kwestie van ‘learning on the job’. Gaandeweg zullen we steeds meer ervaring opdoen en uitvinden wat werkt, wat niet, en wat net even anders zou moeten.

Lees de interviews

Gezondheid en geluk - Stadsbuiten - Synchroon Circulair

De dynamiek van een stad, de geborgenheid van een dorp

Een nieuwe visie op stedelijke ontwikkeling aan de rand van de stad. Een interview met Harry Boeschoten en Mark Eerenberg

Lees meer

Parijs-door-de-ogen-van-Synchroon-01

‘Parijs door de ogen van Synchroon‘

Wat betekent vergroenen, verdichten en verduurzamen voor een wereldstad als Parijs?

Lees meer