Vol op de toekomst –
Vol op de stad

Een oproep aan het nieuw te vormen kabinet

De opgave om binnen tien jaar bijna één miljoen woningen te bouwen stelt ons voor de vraag: wat betekent dit voor de ruimtelijke inrichting van Nederland? Een heldere visie is nodig. Gaan we meer buitenstedelijk bouwen op nieuwe locaties buiten de stad? Of kiezen we vooral voor binnenstedelijk bouwen?

Wij doen een oproep aan het nieuw te vormen kabinet: kies voor het versterken van steden. Bouwen buiten de stad lijkt de snelle, goedkope optie maar de kosten voor de samenleving worden niet hierin meegenomen. Waarom wij dit vinden kun je lezen in het opiniestuk dat onze collega Hans Bootsma heeft geschreven voor TROUW.

Lees het opiniestuk

Synchroonmetdestad
Synchroon met de stad is ons platform waarop we belangrijke thema’s rond stedelijke ontwikkeling onderzoeken, bevragen en onder de aandacht brengen.

Editie 1: De toekomst van de stad is natuur

Met bijdragen van o.a. Steven Delva, Salva Lopéz en Gerwin de Vries

Ga naar SMDS platform

MAAK HET VERSCHIL

Wij worden gedreven door het maken van mooie gebouwen in en bij de stad waarbij zingeving, gebruik en schoonheid elkaar tot in detail versterken. Gebouwen die op positieve wijze impact hebben op mens, natuur en maatschappij en écht het verschil maken.

5TRACKS

Breda

Domūs Living

Amsterdam

Wisselspoor

Utrecht

KJ

Den Haag

Pompenburg

Rotterdam

SYNCHROON MET DE STAD

Visie op biodiversiteit

De toekomst van de stad is natuur.

Synchroon met de Stad

Door toedoen van de mens verkeert biodiversiteit momenteel in een crisis, even bedreigend als de opwarming van de aarde, zo stelt het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES). Door ontbossing, landbouw, visserij en jacht nemen planten- en diersoorten in rap tempo af. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden soorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen.

Omdat de natuur ons voedsel, water, grondstoffen en schone lucht biedt, heeft dit serieuze gevolgen voor onze kwaliteit van leven. Insecten zorgen door bestuiving dat ons voedsel kan groeien, maar schuil- en nestgelegenheid verdwijnen waardoor het aantal insectensoorten de komende jaren met 40 procent zal afnemen.

Terwijl buiten de stad de natuur steeds minder divers wordt als gevolg van intensieve landbouw en veeteelt, biedt de stad veel kans om biodiversiteit te bevorderen. De stad is rijk aan diverse biotopen, maar ook kwetsbaar en versnipperd door toenemende verstelijking. De biotopen zijn klein en vaak onderling niet goed verbonden, of doorsneden door infrastructuur.

Om het stedelijk ecosysteem te versterken en biodiversiteit in de stad te behouden is inclusief ontwerpen essentieel. Voor plant- en diersoorten, maar ook voor de mens en onze leefomgeving.

Lees onze visie

Visie op biodiversiteit

De toekomst van de stad is natuur.

Door toedoen van de mens verkeert biodiversiteit momenteel in een crisis, even bedreigend als de opwarming van de aarde, zo stelt het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES). Door ontbossing, landbouw, visserij en jacht nemen planten- en diersoorten in rap tempo af. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden soorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen.

Omdat de natuur ons voedsel, water, grondstoffen en schone lucht biedt, heeft dit serieuze gevolgen voor onze kwaliteit van leven. Insecten zorgen door bestuiving dat ons voedsel kan groeien, maar schuil- en nestgelegenheid verdwijnen waardoor het aantal insectensoorten de komende jaren met 40 procent zal afnemen.

Terwijl buiten de stad de natuur steeds minder divers wordt als gevolg van intensieve landbouw en veeteelt, biedt de stad veel kans om biodiversiteit te bevorderen. De stad is rijk aan diverse biotopen, maar ook kwetsbaar en versnipperd door toenemende verstelijking. De biotopen zijn klein en vaak onderling niet goed verbonden, of doorsneden door infrastructuur.

Om het stedelijk ecosysteem te versterken en biodiversiteit in de stad te behouden is inclusief ontwerpen essentieel. Voor plant- en diersoorten, maar ook voor de mens en onze leefomgeving.

Lees onze visie

Overeenkomst met Trees for all voor 100 hectare bos in Tanzania

Lees verder

Synchroon en Van Wijnen zijn gestart met de bouw van 397 huurwoningen in Wisselspoor Utrecht

Lees verder

Het is tijd voor actie

Lees verder