Ontdek Synchroon Circulair
Synchroon Circulair

Over het boek

Bij Synchroon geloven we in de noodzaak van circulaire ontwikkeling. Daarom hebben we het afgelopen jaar gekeken hoe wij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren wat heeft geleid tot een visie-aanpak. Hierin geven we niet alleen aan wat er wat ons betreft moet en kan gebeuren, maar maken we dit ook concreet.
Bestel je boek hier

7. Circulaire businesscases

Omdat circulair bouwen nog in de kinderschoenen staat en op dat vlak nog veel risico’s gemanaged moeten worden, zijn veel van de maatregelen die we moeten treffen niet of slechts beperkt terug te verdienen bij verkoop van onze projecten. In deze beginfase van de transitie hebben we enerzijds te maken met een grote stapeling van wensen en eisen, en anderzijds historisch hoge bouwkosten. Dat leidt ertoe dat onze businesscase aan alle kanten onder druk staat. Hier ligt een grote uitdaging.

Oplossingen zouden kunnen liggen in meer en diversere samenwerkingen, andere keuzes in de budgetten, werken aan waardering van de maatregelen en het participeren in innovaties. Het goede nieuws is: samenwerken, budgetteren, verkopen van onze projecten en (onvoorziene) risico’s managen, zijn altijd al belangrijke onderdelen van ons werk. Dat zou dus moeten lukken. We zien het realiseren van een circulaire businesscase als onze belangrijkste opgave, want zonder financiële dekking kunnen we onze circulaire ambities niet voortdurend waarmaken.

Mogelijke
strategieën zijn:

Samenwerken met gespecialiseerde ondernemers

Belangrijk onderdeel van onze circulaire benadering is een verbreding van ons vak. De verbreding omvat onder andere mobiliteit, biodiversiteit, deeleconomie- toepassingen, social apps, ontwerpen op community vorming, sociale structuren en wellicht contracten voor de materialen waar onze gebouwen uit bestaan. Dit past allemaal niet zomaar in de traditionele businesscase van een vastgoedexploitatie. Daarom werken we steeds vaker met partners en specialisten die een deel van de risico’s en investering op zich nemen. Denk aan de deelauto providers, maar ook de WKO-exploitanten, Urban Farming ondernemers en ondernemers achter social apps.

Samenwerken rondom maatschappelijke doelen

Wat ook belangrijk is, is samenwerken met maatschappelijke instellingen en organisaties met een maatschappelijk doel, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, zorgorganisaties en afvalverwerkers. Die samenwerking kan helpen om een ander, minder makkelijk rendabel te maken deel van de opgave te bekostigen en te exploiteren.

Circulaire businesscases - Rebel - Synchroon Circulair

Nieuwe circulaire
businesscases
bouwmaterialen

In de discussie over circulaire businesscases gaat het vrijwel altijd om anders denken over financiering en waarde van de materialen in de gebouwen. Denk hierbij aan leaseconstructies voor materialen, eindwaardeberekeningen van grondstoffen, hergebruik van bestaande materialen, verschuiving van bouwbudgetten of een TCO (Total Costs of Ownership) benadering. Tot nu toe lijkt geen van de modellen echt vleugels te krijgen, maar er wordt hard op gestudeerd hoe dat wel zou kunnen.

Circulaire businesscases - Broodfabriek - Synchroon Circulair

Meten, waarderen
en valideren

Meten, rapporteren en valideren zijn belangrijk om circulair bouwen verder te brengen. Er wordt hard gewerkt aan de meetbaarheid met losmaakbaarheidsindex, milieu-impact en alternatieve aanwendbaarheid als meetfactoren. De verwachting is dat er binnen afzienbare tijd een universele meetmethode komt. Vooruitlopend daarop hebben we als Synchroon besloten alvast te starten met kwalitatief rapporteren in onze fasedocumenten op onze zeven impactgebieden en waar mogelijk op onderdelen mee te gaan in kwantitatieve rapportages.

Lees de interviews

Synchroon - Maak het Verschil - Utrecht

‘Vergroenen en verdichten gaan hier hand in hand’

Het creëren van natuur in de stad is volgens Klaas Verschuure een antwoord op vele vragen. Een interview met Klaas Verschuure wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken.

Lees meer

Synchroon - Maak het Verschil - Utrecht

‘De mens is te gast in het landschap’

In de meeste nieuwbouwplannen draait het om woningen en speelt groen een bijrol, maar niet in Finest of Ockenburgh. Een interview met landschapsarchitect Paul van Wijk.

Lees meer