Ontdek Synchroon Circulair
Synchroon Circulair

Over het boek

Bij Synchroon geloven we in de noodzaak van circulaire ontwikkeling. Daarom hebben we het afgelopen jaar gekeken hoe wij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren wat heeft geleid tot een visie-aanpak. Hierin geven we niet alleen aan wat er wat ons betreft moet en kan gebeuren, maar maken we dit ook concreet.
Bestel je boek hier

Borging
Synchroon
als
circulaire
ontwikkelaar

Als investeerder in gebouwen en gebieden kunnen wij het verschil maken en impact hebben. We zien de noodzaak om de transitie te maken naar een circulaire economie. We hebben de afgelopen tijd al belangrijke stappen in de goede richting gezet. Deze zijn ‘in balans met wat de aarde aankan’ en met zorg en aandacht voor mens en natuur. Onze doelstelling is om op de zeven thema’s waar wij impact maken op mensen en natuur de lat steeds hoger te leggen en steeds slimmere aanpakken en oplossingen te verzinnen. Dat kunnen we niet alleen. We hebben daar alle slimheid van onze adviseurs, ontwerpers, klanten en partners voor nodig en roepen bij deze iedereen op om met ons mee te denken over deze opgaven. Zelf willen we ernaar toe om steeds objectiever en meetbaarder te krijgen wat onze impact is. We hebben onderzocht wat er al meetbaar te krijgen is, maar dat is nog best wel weerbarstige materie. Daarom zijn we begonnen met een lijst met onze impactgebieden en maatregelen waarvan we nu denken dat die de meeste impact maken op dit gebied. Daar gaat dit boekwerk over. We beschrijven hoe we concreet actie kunnen ondernemen en gaan voor onze projecten vanaf 2021 per project bijhouden welke impact we hebben kunnen maken. Bekijk onze scoretabel met de impactgebieden en maatregelen.

‘Stadsnatuur maken’ heeft extra aandacht gehad. Hiervoor hebben we de samenwerking met Staatsbosbeheer opgezocht, een concept ontwikkeld voor wonen in de natuur (Stadsbuiten) en hebben we extra aandacht besteed aan biodiversiteit en stadsnatuur (foto opgave ‘Stadsnatuur door de ogen van Synchroon).

Het terugdringen van onze CO₂-uitstoot staat bovenaan ons lijstje, want hier moet echt ogenblikkelijk een halt worden geroepen aan de uitstoot die we genereren. Dit zal niet meteen lukken. Daarom zullen we eerst de uitstoot moeten compenseren, maar ons streven is in grote stappen de uitstoot in onze ontwikkelingen terug te dringen, uiteindelijk naar nul. Voor al onze projecten zullen we bij een start bouw besluit de CO₂-uitstoot inzichtelijk maken o.b.v. onze MPG (uitstoot bouwfase) en BENG (gebouwgebonden uitstoot gebruiksfase) scores en deze uitstoot compenseren. Dit gaan we niet alleen doen. We willen onze partners en onze kopers verleiden met ons mee te doen in deze compensatie.

Borging - Avond - Synchroon Circulair

Borging - Boom - Synchroon Circulair

Voor het terugdringen van de uitstoot in de bouwfase kijken we naar houtbouw/toepassing prefab/modulaire bouw, maar ook naar zoveel mogelijk hergebruik van materialen en toepassing van biobased materialen. Voor het terugdringen van uitstoot in de gebruiksfase kijken we naar bijvoorbeeld nul-op-de-meter concepten.

Tussen 2020 en 2022 nemen we deel aan het Cirkelstad Programma ‘Samen Versnellen’. Hierbij gaan we samen met (rijks) overheden en de grote bouwers in Nederland, verkennen hoe we gezamenlijk circulair bouwen naar een hoger plan kunnen tillen. Daarnaast nemen we deel aan verschillende organisaties, zoals de ULI, om gezamenlijk circulair ontwikkelen verder te krijgen. De hoge ambities met betrekking tot circulair ontwikkelen moeten natuurlijk worden bekostigd. Bij het thema Circulaire Businesscases zijn we hierop ingegaan. We horen soms terug dat ontwikkelaars dit wel kunnen betalen, of de kopers. Voor ons is het duidelijk dat het niet zo eenvoudig is. Wij zien het als een gezamenlijke opgave van gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, adviseurs om creatief naar businesscases te kijken en gerichte keuzes te maken.

Borging - Vogels - Synchroon Circulair

Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er soms wordt bezuinigd op architectuur, ten gunste van circulaire ontwikkeling. Of dat er korting op de grondprijs wordt gegeven. Of dat er meer vanuit een ‘total cost of ownership’ wordt geredeneerd. En dan is een forse investering in bijvoorbeeld isolatie en natuurlijke elektriciteitsopwekking te betalen door de toekomstige eigenaren.

Kortom, we willen niet alleen graag samen met jullie circulair ontwikkelen verder brengen, maar ook graag samen met jullie nadenken over hoe we deze ambities waar kunnen maken in gezonde businesscases.