NIEUW DIRECTIETEAM SYNCHROON

12 maart 2018
Utrecht

‘WE WILLEN MOOIE GEBOUWEN MAKEN IN DE STAD, WAARBIJ SCHOONHEID, GEBRUIK EN ZINGEVING ELKAAR TOT IN DETAIL VERSTERKEN’

Eind vorig jaar nam Synchroon afscheid van directievoorzitter Bart van Breukelen. Dat leidde tot herverdeling van de taken. Daarnaast zijn de missie en visie aangescherpt. Een ding blijft onveranderd: de drive van de nu driekoppige directie. Kennismaking met een bevlogen team.

Sinds 1 januari 2018 vormen Hans Bootsma, Henri van Dam en Tobias Verhoeven de directie van Synchroon. Henri van Dam en Tobias Verhoeven vormen samen de statutaire directie, terwijl Hans Bootsma het team completeert als directeur projectontwikkeling. Moederorganisatie TBI Holdings besloot om na het vertrek van directievoorzitter Bart van Breukelen, geen nieuwe voorzitter aan te wijzen. Geheel in lijn met de moderne inzichten over leiderschap, runnen Bootsma, Van Dam en Verhoeven het bedrijf zonder hiërarchie, in goed overleg.

SYNCHROON-directieteam

Dat gaat des te beter omdat ze iets heel belangrijks delen: een enorm enthousiasme voor hun vak, de sector en hun bedrijf. Er is sprake van gedeelde waarden. Dat gaat terug tot de tijd dat ze begonnen bij Johan Matser, de voorloper van Synchroon. Het gedeelde verleden maakt dat ze het roerend eens zijn over waar het heen moet met Synchroon.

Henri van Dam werkt het langst bij het bedrijf: 18 jaar. Hij begon als projectontwikkelaar omdat hij graag verschil wilde maken bij de inrichting van Nederland.

‘Het bij elkaar brengen van kapitaal en goede ideeën sprak me aan. Daarbij vind ik het belangrijk om een goede match te hebben tussen de cultuur van een bedrijf en wie je zelf bent. De cultuur van Synchroon past bij mij: open, ondernemend en met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat dat de sleutel is van het succes van ons bedrijf, want die cultuur motiveert mensen om het beste van zichzelf te geven. Ik wil graag iets toevoegen en daar heb ik hier alle kans voor gekregen.’

Zo groeide Henri via de functie van adjunct-directeur toe naar statutair directeur. In deze functie is hij onder andere verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering, een deel van de ontwikkelportefeuille en commercieel vastgoed.

Hans Bootsma werkt 10 jaar bij Synchroon. Begonnen aan de basis als conceptontwikkelaar, klom hij op tot regiomanager en adjunct-directeur. Momenteel is hij als directeur projectontwikkeling verantwoordelijk voor een deel van de ontwikkelportefeuille, verkoop en het innovatieve e-marketingbedrijf yoreM. Ook hij voelt zich thuis bij Synchroon en dat heeft
alles te maken met de mensen.

‘Mijn drive is: mooie gebouwen en gebieden realiseren en dat op integere wijze doen samen met onze partners. Dat sluit perfect aan bij de drijfveren van mijn collega’s. We werken hier allemaal vanuit een gezamenlijke passie om mooie projecten tot stand te brengen.’

Tobias Verhoeven kwam in dezelfde tijd bij Synchroon als Hans Bootsma. Ook hij begon aan de basis als projectontwikkelaar. Na verschillende functies binnen Synchroon is hij nu als statutair directeur verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van Synchroon; acquisitie, conceptontwikkeling en corporate communicatie. Tobias is een levend voorbeeld van de doelgroep van Synchroon: de moderne stedeling.

‘Ik woon samen met mijn vrouw en drie jonge kinderen in Amsterdam. Dat is een bewuste keuze. Ik hou van de dynamiek van de stad en vind het boeiend om te werken aan en in de stad. Zaken als verdichting, het binden van verschillende doelgroepen aan de stad, het mengen van functies, innovatieve mobiliteit en het ‘vergroenen’ van de stad motiveren mij enorm’.

Vanuit hun verschillende achtergronden werken ze nu al 10 jaar samen aan hetzelfde doel: met lef en liefde verrassend mooie gebouwen ontwikkelen. Lef en liefde zijn twee belangrijke begrippen, stelt Hans Bootsma.

‘Als ontwikkelaar moet je soms tegen de stroom in roeien. Wij hebben een duidelijke visie op de stad en wat daar nodig is en maken van daaruit gedurfde concepten. Soms stuit dat op weerstand. Dan heb je lef nodig om het toch te realiseren.’

Een mooi voorbeeld is Life in the Woods in Zeist: vrijstaande woningen op kavels die opgaan in de omgeving. Een spannend project omdat het kleinschalige karakter tegen alle marktwetten inging. Maar de verkoopcijfers gaven hen wel gelijk: de woningen zijn enorm populair. En wat liefde betreft: de gedrevenheid om mooie projecten te maken die ertoe doen en waar mensen gelukkig van worden, vormt voor alle drie de basis van het werk.

VISIE

De grote kracht van Synchroon is de combinatie van passie en vakmanschap. Dat leidt tot een duidelijke visie op steden en projecten. Tobias Verhoeven:

‘Steden worden steeds belangrijker en hebben de ontwikkeling van waardevolle, originele, duurzame oplossingen nodig. Dit vraagt om vergaande oplossingen met de nodige creativiteit en flexibiliteit. Daarom is innovatie een van de pijlers van onze organisatie.’

Neem yoreM, een eigentijds online marketingbedrijf dat zich richt op de vastgoedsector. Hans Bootsma:

‘Het mooie van deze innovatie is dat die niet van bovenaf opgelegd is, maar bottom up is bedacht en ontwikkeld door een van onze medewerkers. Dankzij yoreM weten we heel goed hoe we de doelgroepen kunnen bereiken en waar mensen behoefte aan hebben. Dat is belangrijk, want ontwikkelen is meer dan iets leuks bedenken. Bij conceptontwikkeling draait het ook om keiharde data. Je moet de feiten kennen en een visie ontwikkelen. Die twee zaken samen leiden tot een goed concept.’

SYNCHROON-KJ-Den-Haag

KJ Plein, Den Haag

MISSIE

Opvallend in de nieuwe missie is de invulling van het woord ‘mooi’. Het streven is gericht op mooie gebouwen en dat is meer dan alleen esthetiek. Het gaat ook om zingeving en gebruik. In een goed project versterken de drie elementen elkaar tot in detail. ‘Dat is niet nieuw’, zegt Tobias Verhoeven.

‘Deze waarden zijn voor ons vanzelfsprekend en zitten verweven in alles wat we doen. Het is goed dat we dat nu duidelijk benoemd hebben. Zingeving gaat over de maatschappelijke meerwaarde die onze gebouwen creëren. Een gebouw moet echt iets toevoegen aan een stad, bijvoorbeeld aan het landschap, het milieu of het sociale en culturele leven.’

Zingeving heeft volgens Hans Bootsma ook te maken met het leggen van verbindingen.

‘Een project staat nooit op zichzelf, maar is ingebed in de omgeving. Bij het inrichten van die omgeving kun je veel meerwaarde leveren voor de gemeenschap door verbindingen aan te brengen. Bijvoorbeeld tussen een gebouw en de openbare ruimte wat ontmoeting faciliteert. Of de verbinding tussen het verleden en de toekomst, waardoor de identiteit van een plek wordt versterkt. Het uit zich ook in de grote aandacht voor een beter milieu. Wij leggen de lat hoog om duurzame projecten te ontwikkelen en hierin voorop te lopen.’

SYNCHROON-The-Sax

De Sax, Rotterdam

OOG VOOR DETAIL

Ook het gebruik verdient aandacht. Een mooi plan of een fantastische tekening is niet genoeg. Ontwikkelen doe je voor mensen. Een gebouw of project moet dus inspelen op maatschappelijke behoeftes en mensen moeten zich er goed in voelen. Die overtuiging zit bij alle drie diep. Of je je ergens goed voelt, hangt vaak af van kleine dingen. Daarom ontwikkelt Synchroon met oog voor detail en aansluiting op de omgeving. Henri van Dam:

‘Wij willen trots zijn op onze gebouwen, op de lange termijnwaarde en het onderscheidend vermogen dat ze creëren voor de stad. Daarom ontwikkelen we projecten nadrukkelijk in hun context.’

Daarbij is Synchroon nooit te beroerd om iets extra’s te doen als dat de kwaliteit verbetert. ‘Wij vinden het belangrijk dat alles klopt en daarin gaan we behoorlijk ver’, stelt Henri van Dam. ‘Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we besluiten om extra maatregelen te treffen om de biodiversiteit te vergroten of een onderdeel toe te voegen, ook al is het plan al af en is iedereen tevreden.’ Dat alles maakt dat bewoners trots worden op hun wijk of het park en dat kan ervoor zorgen dat ze net dat extra stapje zetten dat nodig is om de boel te onderhouden.

TBI

De nieuwe directie heeft stevige ambities. Mensen durven hier groots te dromen, maar als het gaat om de uitwerking staat iedereen stevig met de voeten op de grond. Zaken moeten wel haalbaar zijn en goed geregeld worden. Ook dat is ondernemen. Daarbij helpt het dat Synchroon onderdeel is van TBI. Synchroon combineert de creativiteit en het ondernemerschap van een middelgroot ontwikkelbedrijf met de slagkracht van een groot bedrijf als TBI. Daarmee verenigt het the best of both worlds in zich. Tobias Verhoeven:

‘Ik ben er trots op dat we een moeder hebben die niet alleen geld wil verdienen, maar die ook zo maatschappelijk betrokken is dat zij ook investeert in cultureel erfgoed, de studie van onze kinderen en in vakopleidingen. Dat laatste is van belang voor de hele sector, omdat die vakmensen weer in onze bedrijven terechtkomen en dat is goed voor de continuïteit. Wij hebben idealen, maar dat wil niet zeggen dat we soft zijn. Integendeel. Bij ondernemerschap hoort ook een gezond business model. En het mooie is: als je vanuit waarden denkt en opereert, komt dat de continuïteit van ondernemen op de lange termijn ten goede.’

In gesprek met groep 7: Job Posner geeft gastles aan leerlingen Talmaschool, Rotterdam-Crooswijk
Waarom Merwedekanaalzone zo’n te gekke ontwikkeling is?