Synchroon en Koopmans winnen SKG Publieksprijs met Waterfront Harderwijk

1 april 2021
Utrecht

Ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk, bestaande uit TBI bedrijven Synchroon en Koopmans Bouwgroep, wint de SKG Publieksprijs!

De SKG Publieksprijs is onderdeel van de SKG Award welke zich richt op gebiedsontwikkelingen in Nederland met een duurzame, integrale visie.

Bij de Publieksprijs is het niet de vier-koppige jury die een winnaar aanwijst, maar het publiek zelf door middel van te stemmen op de website van www.gebiedsontwikkeling.nu.

In 2006 won Consortium Waterfront bestaande uit Synchroon, Koopmans en Boskalis, de door gemeente Harderwijk uitgeschreven competitie voor de herontwikkeling van het gebied tussen de oude binnenstad, het Dolfinarium en Jachthaven De Knar. In totaal maar liefst 40 hectare grond met plek voor circa 850 woningen, een stadsstrand, 2 havens, 10.000 m2 commercieel/leisure en twee parkeergarages.

Waterfront is een veelomvattend plan dat de stad Harderwijk volop toekomst biedt als toeristische trekpleister, als aantrekkelijke woonstad en als regionaal economisch centrum. Met het Waterfront is de relatie tussen de stad en het water hersteld. Er is een nieuwe kustlijn ontstaan met een aantrekkelijke woonomgeving aan het water, berekend op de eisen van de moderne tijd en met respect voor de natuur en het historische karakter van Harderwijk.

De ontwikkelingscombinatie kreeg de prijs mede dankzij de ingebrachte stemmen van de (toekomstige) bewoners van Waterfront en de inwoners van Harderwijk. Tevreden bewoners en gebruikers in een prachtig project die trots zijn op hún Harderwijk.

TBI-ondernemingen Synchroon en Koopmans Bouwgroep, verenigd in de Ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk VOF, ontwikkelen en realiseren de gebiedsontwikkeling Waterfront in nauwe samenwerking met gemeente Harderwijk en Boskalis. De combinatie is verantwoordelijk voor zowel de realisatie van dit nieuwe gebied als voor alle woningen.

Synchroon en AM ontwikkelen een inclusief mixed-use stadsblok in Merwede
Ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk start met bouw 125 appartementen Kop van de Bakens