Gemeente Rijswijk, Synchroon, AM, Dura Vermeer en VolkerWessels Vastgoed sluiten intentieovereenkomst Pasgeld, Rijswijk

17 juni 2019
Utrecht

Op 5 juni 2019 ondertekende de gemeente Rijswijk de intentieovereenkomst voor het ontwikkelen van de locatie Pasgeld in Rijswijk samen met AM, Dura Vermeer, Synchroon en VolkerWessels Vastgoed. Met het tekenen van de intentieovereenkomst maken partijen procesafspraken voor het maken van een businessplan voor de gebiedsontwikkeling Pasgeld. Voorafgaand aan de ondertekening presenteerden acht jonge talenten hun visie op de ontwikkeling, en overhandigden het Ontwikkelboek ‘Pasgeld Connects’, de best verbonden wijk van Nederland’ aan de wethouders Jeffrey Keus en Armand van de Laar van de gemeente Rijswijk.

In het Ontwikkelboek wordt beschreven op welke manier de vier partijen met bijzondere betrokkenheid van de Gemeente Rijswijk werken aan de ontwikkeling van de meest duurzame en goed verbonden wijk én welke ambities er worden nageleefd op duurzaamheid, innovatie en stedenbouw. Het ontwikkelboek is een verdiepingsslag op de visie voor Pasgeld Connects.

Met Pasgeld Connects schetst de Next Generation de wijk waar ze zelf in zouden willen wonen; de duurzame toekomst voor de volgende generaties. Pasgeld Connects is de best verbonden wijk van Nederland, gelegen in Rijswijk. Met de perfecte ligging in de Randstad tussen Delft en Den Haag, wordt verbinding centraal gesteld: lokaal en regionaal, online en offline. Er is gekozen voor een hoge stedelijkheid, maar wel met optimale bereikbaarheid en verweven met groen, waar ontmoeting centraal staat. De deeleconomie is in Pasgeld een vanzelfsprekendheid met het online platform. Via het online platform de Connects App zijn de bewoners verbonden met alle services en voorzieningen, zoals de mobility hub en de buurtschuur waar ze terecht kunnen voor lokaal geteelde groenten.

De visie van Pasgeld Connects rust op drie pijlers: ‘Fit’, ‘Energy’ en ‘Brave’. De wijk levert de bewoners én hun woningen energie op (‘Energy’). De living plots bieden circulaire op- en afschaalbare woonmilieus, waar een groene en klimaatadaptieve buitenruimte centraal staat (‘Fit’). De Next Generation maakt dappere keuzes, zoals een lightrail-halte naar Den Haag en Rotterdam, een extra aftakking van de A4 en een solide verbinding met het nabijgelegen Delft voor een optimale ontsluiting van de wijk. Door de verbinding aan te gaan met lokale bedrijvigheid en de A4 te overkluizen, wordt de relatie met de bestaande wijken van Rijswijk versterkt (‘Brave’).

In Pasgeld Connects voelen de bewoners zich thuis in hun energieleverende, circulaire startersappartement, city loft of gezinswoning. Met de ‘next step’ keuzes gaat Pasgeld Connects verder op de ingeslagen weg van RijswijkBuiten als duurzaamste wijk van Nederland. De planning is dat het eerste gebied van Pasgeld Connects in de loop van 2020 in ontwikkeling komt op de locatie van Pasgeld-Oost.

De acht jonge talenten van de Next Generation zijn: Dirk van Duijn (Synchroon), Erica van Holten (AM), Marije Ruigrok (AM), Ellen Struijk (Dura Vermeer), Fieke van der Helm (Dura Vermeer), Lieuwe Conradie (Dura Vermeer), Marianne Davidson (VolkerWessels Vastgoed) en Roderick Stoffer (VolkerWessels Vastgoed).

Synchroon steunt the pollinators, De voedselbank voor bijen
Ontwikkelovereenkomst Porseleinen hof getekend