Van Hogendorpkwartier

Vlaardingen
Het kloppende hart van de nieuwe Babberspolder.

Project info

Het kloppende hart van de nieuwe Babberspolder is het winkelcentrum in het Van Hogendorpkwartier: op de plek van het bestaande middenblok is een compleet nieuw centrum gerealiseerd. Oppervlakte: maar liefst 6.500 vierkante meter, meer dan voldoende voor uiteenlopende winkels. Met het Van Hogendorpkwartier heeft Babberspolder een volwaardig winkelcentrum.

De opgave bestond uit de wijkvoorzieningen weer aantrekkelijk maken. Het oorspronkelijke winkelcentrum uit de jaren vijftig bestond uit een strip van drie blokken van elk ongeveer 3300 m2. Daarvan is het middelste gesloopt en op die plek is het nieuwe Van Hogendorpkwartier gerealiseerd. Dit blok bestaat uit woningen en winkels. Het rechterblok (zuidblok) is gesloopt en daar zijn woningen en scholen voor in de plaats gekomen. Het noordblok betreft winkels die zijn getransformeerd.

In samenwerking met gemeente, woningcorporatie Waterweg Wonen, scholen en winkeliers heeft Synchroon met het Van Hogendorpkwartier in Vlaardingen in record tempo een pracht van een wijkvernieuwing neergezet. De plannen voor de relocatie van de school en het moment waarop deze weer open moest, waren bepalend voor het hele herontwikkelingstraject. Er moesten meer dan dertig huurders verplaatst en een uitgebreid vergunningentraject doorlopen worden.

Bij de realisatie van het nieuwe Van Hogendorpkwartier heeft Synchroon bewust leegstand in het noordblok gecreëerd, zodat daar over tijdelijke huisvesting voor winkeliers beschikt kon worden. Die leegstand is nu weer ingevuld met winkels die complementair zijn ten opzichte van de winkels in het vernieuwde deel.

Het oude, gedateerde winkelcentrum heeft plaats gemaakt voor de combinatie van winkelen en wonen, met een mix van koop- en huurwoningen.

Het ontwikkelteam


Ontwikkelteam Van Hogendorpkwartier bestaat uit Waterweg Wonen, Era Contour en Synchroon. In samenwerking met gemeente Vlaardingen.
Bezoek de project website