Schieveste

Op één van de belangrijkste OV-knooppunten in de zuidelijke Randstad zal een grootstedelijk stuk stad verrijzen met koop- en huurwoningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Ontwikkelcombinatie Schieveste zal op deze locatie uiteindelijk circa 3.000 woningen realiseren. Schiedam levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de Verstedelijkingsopgave voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Sinds begin 2019 werkt Ontwikkelcombinatie Schieveste (een samenwerkingsverband van VolkerWessels, Dura Vermeer, Van Omme & De Groot en Synchroon) hard aan plannen voor de locatie Schieveste in Schiedam, direct tegenover het NS station Schiedam Centrum. Schieveste maakt deel uit van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waar veertien gemeenten samenwerken aan nieuwe woon- en werkgebieden in de zuidwestvleugel van de Randstad. Het planvoorstel van Schieveste omvat ruim 300.000 m2, waaronder een klein deel bestaande gebouwen. De nieuwbouw bestaat uit wonen (3000+ eenheden), kantoren, voorzieningen in de onderste twee lagen en ruimte voor deelmobiliteit en fiets- en autoparkeren.

De prognose is dat de bouw van Schieveste in september 2023 zal starten.

De nieuwbouw op Schieveste maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict, die een groot gebied rondom het station Schiedam Centrum omvat. De woningbouw op Schieveste draagt bij aan het versterken van het economische vestigingsklimaat voor bedrijven op de andere locaties van SchieDistrict. Bovendien vormt deze nieuwe wijk een logische entree naar het historisch centrum van Schiedam en maakt deze een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant en de binnenstad aan de andere kant.