Wijkontwikkeling Lombardijen

Rotterdam

Project info

Synchroon werkt de komende jaren aan de ontwikkeling van Rotterdam Lombardijen. Hiermee willen wij bijdragen aan een wijk waar bewoners prettig samenleven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de Homerus- en Molièrebuurt welke voor circa 90% procent bestaat uit sociale huurwoningen, dit zijn zo'n 2.700 woningen.

Naast een flink woningtekort onderzoeken we hoe we het aantal woningen in de wijk kunnen vergroten. Tegelijk wordt er gewerkt aan het nog aantrekkelijker maken van de wijk. Een fysieke én maatschappelijke ontwikkeling dus. Op het gebied van Werk en Voorzieningen is de ambitie groot; meer sociale cohesie door middel van buurtontmoetingsplekken, ruimte voor werken, leren en zorgen, een voorzieningencluster en meer ruimte voor ondernemerschap. Station Lombardijen is hier een zeer kansrijke plek voor. Ook de buitenruimte komt aan de orde. Gericht op het voorkomen van onveilige plekken en toevoegen van meer groen aan de wijk wat bewoners uitnodigt om veel buiten te zijn, te sporten en elkaar te ontmoeten.

Bij de ontwikkeling worden bewoners actief meegenomen. Uitgangspunt is dat bestaande bewoners in de wijk moeten kunnen blijven wonen. En er meer keuze komt in verschillende woningen, dan het huidige eenzijdige aanbod, zodat alle bewoners perspectief blijven houden op een plek in Lombardijen. Het aantal sociale woningen moet daarbij minimaal gelijk blijven. Slim verdichten is dan de oplossing. De ambitie is om in 15 tot 20 jaar tijd 2.000 woningen aan de wijk toe te voegen. Om bestaande bewoners in de wijk te houden en nieuwe bewoners aan te trekken, worden zij betrokken bij de invulling en uitvoering van de plannen.

Buurtleven!
Synchroon heeft een sterke, maatschappelijk drive en wil daar graag aan bijdragen. Daarom investeren wij risicodragend in wijken en buurten en combineren we op die manier ziel en zakelijkheid. Onze focus ligt met Buurtleven! op wijken en buurten waar een combinatie van verouderde woningen, leefbaarheidsproblemen en weinig zelf- en samenredzaamheid de woonbeleving negatief beïnvloed. Succesvolle wijk- en buurtontwikkeling, voor een beter Buurtleven!, is een combinatie van sociale en fysieke ingrepen en kan alleen slagen als alle betrokkenen er samen de schouders onder zetten: bewoners, ondernemers én professionals. Lees meer over Buurtleven