Wijkontwikkeling Lombardijen

Rotterdam

Project info

Samen krijg je in de buurt veel meer voor elkaar dan alleen. Daarom gaan we graag wijkgerichte coalities aan, zoals in Lombardijen. Hier in Rotterdam Zuid zijn we een langjarige samenwerking aangegaan met corporatie Havensteder. Vervolgens hebben we samen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente om aansluitend op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, een integrale wijkaanpak te ontwikkelen en die in een periode van 10 tot 15 jaar ook daadwerkelijk te realiseren.

Integraal betekent dat we niet alleen nadenken over hoe de buurt er aantrekkelijker uit kan zien en wat voor woningen, voorzieningen, ontmoetingsplekken of werkplekken we toe moeten voegen om mensen te behouden en nieuwe mensen aan te trekken. Het betekent ook dat we kinderen en volwassenen met problemen (tijdelijk) ondersteuning bieden zodat ze weer een toekomst krijgen. De fysieke aanpak gaat dus hand in hand met een sociale aanpak. We betrekken hier actief de bewoners van Lombardijen bij. Voordeel van deze aanpak is dat alle partijen die betrokken zijn in de buurt een bijdrage kunnen leveren. Ieder doet waar hij of zij goed in is. Zo kunnen partijen ook gericht coalities vormen om onderdelen uit de integrale aanpak op te pakken.

Wij doen dit onder andere door samen met Havensteder en de gemeente plannen te maken voor nieuwe woningen en een openbare ruimte waar ontmoeten centraal staat. Het eerste concrete project is de Kop van Homerus aan het Spinozapark waar ongeveer 500 koopwoningen en huurwoningen aan de wijk worden toegevoegd. Dat zijn woningen in verschillende oppervlakten en prijsklassen.

Daarnaast zoeken we samen met de sociale partners, de gemeente en bewoners naar geschikte plekken om initiatieven uit de buurt vorm te geven. Via deze coalities dragen we gericht bij aan de ambities en doelen uit de integrale aanpak voor Lombardijen en daarmee ook aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Buurtleven!
Synchroon heeft een sterke, maatschappelijk drive en wil daar graag aan bijdragen. Daarom investeren wij risicodragend in wijken en buurten en combineren we op die manier ziel en zakelijkheid. Onze focus ligt met Buurtleven! op wijken en buurten waar een combinatie van verouderde woningen, leefbaarheidsproblemen en weinig zelf- en samenredzaamheid de woonbeleving negatief beïnvloed. Succesvolle wijk- en buurtontwikkeling, voor een beter Buurtleven!, is een combinatie van sociale en fysieke ingrepen en kan alleen slagen als alle betrokkenen er samen de schouders onder zetten: bewoners, ondernemers én professionals. Lees meer over Buurtleven