Te Werve

Samen met corporatie Rijswijk Wonen, de gemeente en de huidige en toekomstige bewoners, gaat Synchroon de na-oorlogse wijk Te Werve stedelijker en inclusiever maken. Daarmee wordt het woningaanbod van de wijk diverser en toekomstbestendig. In het westelijke deel van Te Werve is door Rijswijk Wonen al veel woningen opgeknapt en vernieuwd. Te werve Oost is nu aan de beurt.

Onderdeel van de vernieuwing is dat er meer en andere soortige woningen bijkomen. Uiteindelijk zal de buurt een gevarieerd woningaanbod hebben van sociale huur, middeldure huur en koopwoningen voor zowel starters, gezinnen als ouderen. Hierdoor kunnen bewoners in de wijk makkelijker doorstromen. Te Werve Oost bestaat nu vooral uit verouderde woningen, voornamelijk portiekflats, van Rijswijk Wonen. Een groot deel van de woningen zal gesloopt worden, een ander deel wordt opgeknapt.
Naast verduurzaming, opknappen en nieuwbouw, wordt de openbare ruimte groener en aantrekkelijker gemaakt door meer natuur toe te voegen. Op verzoek van de bewoners komt er ook een nieuwe buurtontmoetingsplek. Te Werve wordt bruisend!

Het maken van de plannen voor de vernieuwing gaat een aantal jaren duren. Er gaat niet eerder dan in 2024 iets in de wijk veranderen. Bij het maken van de plannen worden de huidige en toekomstige bewoners van Te Werve nauw betrokken. Zo bouwen we samen met de wijk aan goed wonen in Te Werve.

Buurtleven!
Synchroon heeft een sterke, maatschappelijk drive en wil daar graag aan bijdragen. Daarom investeren wij risicodragend in wijken en buurten en combineren we op die manier ziel en zakelijkheid. Onze focus ligt met Buurtleven! op wijken en buurten waar een combinatie van verouderde woningen, leefbaarheidsproblemen en weinig zelf- en samenredzaamheid de woonbeleving negatief beïnvloed. Succesvolle wijk- en buurtontwikkeling, voor een beter Buurtleven!, is een combinatie van sociale en fysieke ingrepen en kan alleen slagen als alle betrokkenen er samen de schouders onder zetten: bewoners, ondernemers én professionals. Lees meer over Buurtleven