Te Werve

Synchroon gaat de komende jaren als partner van Woningcorporatie Rijswijk Wonen met de gemeente Rijswijk aan het werk in de wijk Te Werve . Van de 355 woningen inde buurt Te Werve Oost, worden er 304 portiekwoningen en 28 eengezinswoningen gesloopt. Deze woningen zijn verouderd. Het is niet haalbaar om ze weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. Bovendien is er grote behoefte aan méér woningen. Daarom is Rijswijk Wonen – in overleg met de gemeente – tot het besluit gekomen om tot sloop en nieuwbouw over te gaan. In de huidige plannen blijven er ook woningen staan. Het gaat om 23 eengezinswoningen die gebouwd zijn in 1996.

Er is in de wijk behoefte aan meer woningen én aan meer verschillende woningen. Rijswijk Wonen en Synchroon bouwen daarom aan een nieuwe, groene energiezuinige buurt die plaats biedt aan meer mensen én aan meer woonwensen. Er komen dus extra woningen bij die verschillen in prijs. Van betaalbare sociale huur tot middel dure en dure huur en koop. Ook komen er meerdere nieuwe ontmoetingsplekken waaronder een Stekk.

Tegelijk verbeteren we samen met de gemeente ook de woonomgeving, de straten, het parkeren en het groen. Bij het maken van de plannen voor de wijk mogen de bewoners van nu meedenken. En ook de mensen die hier straks komen wonen.

Buurtleven!
Synchroon heeft een sterke, maatschappelijk drive en wil daar graag aan bijdragen. Daarom investeren wij risicodragend in wijken en buurten en combineren we op die manier ziel en zakelijkheid. Onze focus ligt met Buurtleven! op wijken en buurten waar een combinatie van verouderde woningen, leefbaarheidsproblemen en weinig zelf- en samenredzaamheid de woonbeleving negatief beïnvloed. Succesvolle wijk- en buurtontwikkeling, voor een beter Buurtleven!, is een combinatie van sociale en fysieke ingrepen en kan alleen slagen als alle betrokkenen er samen de schouders onder zetten: bewoners, ondernemers én professionals. Lees meer over Buurtleven