Hatert Nijmegen

Nijmegen

Project info

Hatert, een naoorlogse wijk aan het Maas-Waalkanaal in Nijmegen met een lange geschiedenis, staat voor verandering. Vooral de Kastelenbuurt kan een oppepper gebruiken. Daar is de leefbaarheid laag. Met Portaal is Synchroon hier aan de slag gegaan met het opstellen van een verbeterplan zodat de wijk weer tientallen jaren mee kan. Dat begon met kijken naar wat er leeft en speelt in de buurt en de bevindingen vertalen naar fysieke en sociale kaarten. Hiervoor hebben we ook bewoners en wijkprofessionals geïnterviewd. Op die manier kregen we snel goed inzicht in waar kansen en knelpunten zitten en hoe we daar met vastgoed en ingrepen in de openbare ruimte op kunnen inspelen. Deze input gebruiken we nu om met Portaal de vertaalslag te maken naar ingrediënten voor een plan waarbij ook de fysieke oplossingen bijdragen aan de sociale opgaven. Hier zal de buurt ook bij betrokken worden.

Zo zagen we dat de buurt een aantal prachtige plekken heeft, bijvoorbeeld de brede groene strook langs het Maas-Waal kanaal dat als een levensader door de stad stroomt. Deze strook langs het water leent zich bij uitstek voor een lekkere wandeling, een fietstocht en het ont¬moeten van mensen. Maar helaas komt er bijna niemand. Dat is niet zo gek, want er zijn geen wandelwegen of fietspaden die deze groene strook met de buurt of andere buurten van de stad verbinden. Ook zijn er geen voorzieningen of andere plekken om bij samen te komen en hebben de woningen geen zicht op straatniveau. Door het gebrek aan sociale controle wordt de plek door bewoners als onprettig ervaren. Hatert staat letterlijk met zijn rug naar dit gebied. Het voelt daardoor een beetje als een vergeten stukje Hatert.

De oplossing – het benutten van de plek door te verbinden en vernieuwen – zal naadloos moeten aansluiten bij zowel de verschillende behoeften uit de buurt als de ambitie van de stad. Zo blijkt er vraag te zijn naar een ander type woningen, zodat mensen in de wijk kunnen doorstromen. Het onderzoeken of dit in deze groenstrook mogelijk is, is een mooie kans op diversificatie. Daarnaast geven mensen aan behoefte te hebben aan meer plekken om elkaar te ontmoeten, zowel binnen als buiten. Door in een verbeterplan bijvoorbeeld een wandel- en fietsroute te maken die de buurt in gaat, geven we daar invulling aan. Met deze verbeteringen hopen we Hatert niet alleen mooier, maar ook gezelliger en levendiger te maken: een plek die de stad koestert. Deze insteek sluit aan bij de gemeentelijke visie om ‘het kanaal te omarmen’.