Wonen in Waterfront

Harderwijk
De historische binnenstad en het water aan je voeten

Project info

Met 1.400 woningen dichtbij het water, een nieuwe jachthaven, een gastvrije passantenhaven, een stadsstrand, twee parkeergarages en vele winkel-, horeca- en vrijetijdsvoorzieningen op de vernieuwde boulevard krijgt het centrum van Harderwijk weer een gezicht aan het water. Bedrijvigheid en industrie maken plaats voor wonen, winkelen en recreëren, op en rond het water.
Harderwijk is van oudsher onlosmakelijk met het water verbonden. In vroeger tijden bevoer de Hanzestad de Noord- en Oostzee om handel te drijven. Vissersboten brachten haring en paling aan land. Na de aanleg van de Afsluitdijk en de drooglegging van Flevoland ligt de stad aan het Wolderwijd en het Veluwemeer.

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw werd de historische binnenstad geleidelijk van het water afgesneden. Het gebied in de nabijheid van het water kon de druk van de toenemende bedrijvigheid van industrie en recreatie nauwelijks meer aan. Het dreigde te bezwijken onder de verkeer- en parkeerproblemen. Zakelijk en toeristisch verkeer raakten verstrikt in files en vanaf de Boulevard werd het zicht op het water ontnomen door rijen geparkeerde auto’s. Daarnaast verdiende de stad een meer uitnodigende toegang dan het verouderde en vervuilde industrieterrein Haven.

Om het tij te keren ontwikkelt gemeente Harderwijk, in nauwe samenwerking met andere partijen, het Waterfront. Een veelomvattend project dat de stad volop toekomst biedt als toeristische trekpleister, als aantrekkelijke woonstad en als regionaal economisch centrum. Met het Waterfront ontstaat een nieuwe aantrekkelijke kustlijn die berekend is op de eisen van de moderne tijd, met respect voor de natuur en het historische karakter van Harderwijk.

Het ontwikkelteam

Ontwikkelteam Waterfront bestaat uit Koopmans, Mulleners+Mulleners, Lodewijk Baljon en Synchroon. In samenwerking met gemeente Harderwijk.
Bezoek de project website

meer weten over Wonen in Waterfront?

Neem dan contact op met onze verkoopmanager Mirjam Velthuis
Contact met Mirjam Velthuis of Contact met SYNCHROON