Finest of Ockenburgh

Den Haag
Alle woningen zijn verkocht

Project info

Finest of Ockenburgh is gesitueerd tussen de Kijkduinsestraat en de Wijndaelerduin in Den Haag en maakt daarmee onderdeel uit van het Masterplan Kijkduin. In totaal zijn hier door Synchroon 132 woningen ontwikkeld en gerealiseerd, 78 appartementen (verdeeld over 5 woongebouwen) en 54 grondgebonden woningen.

Landschappelijke kwaliteit


De locatie heeft een bijzondere landschappelijke kwaliteit. Het is gelegen achter de kust op de overgang tussen het open buitenduingebied en het beboste binnenduingebied. De locatie is omringd door het puinduin en de bosrand langs de Kijkduinsestraat. De beschutte ligging achter de begroeide duinen en de beschutte bosrand geven de plek een unieke intimiteit waarbij het omliggende groen beeldbepalend is. Door deze beslotenheid als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkeling ontstaat een intieme woonbuurt waarvan het landschappelijk karakter, de identiteit en oriëntatie volledig ontleend worden aan het omliggende puinduin.

Gasloze en duurzame ontwikkeling


Het landschappelijke karakter en de gunstige zonoriëntatie maakten het bovendien mogelijk om de buurt extra duurzaam vorm te geven. Finest of Ockenburgh is volledig zonder individuele gasaansluitingen gebouwd. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van alternatieve vormen zoals het gebruik van zonenergie en lucht- en aardwarmte.

Het gebruik van natuurlijke materialen, duurzame energie en de zorgvuldige vormgeving versterken de identiteit als hoogwaardige, duurzame woonbuurt.

Het ontwikkelteam


Het ontwikkelteam van Finest of Ockenburgh bestaat uit Mix Architecten, Stijlgroep en Synchroon. In samenwerking met de gemeente Den Haag.

meer weten over Finest of Ockenburgh?

Neem dan contact op met onze verkoopmanager Wim Polman
Contact met Wim Polman of Contact met SYNCHROON