Tolhuiskade

Amsterdam

Project info

De voormalige terreinen van Nedcoat en Air Products in het voormalig havengebied Buiksloterham, worden middels de vernieuwende stedenbouwkundige, landschappelijk en sociale ontwikkelingsstrategie 'Cityplot' die Studioninedots de afgelopen jaren ontwikkelde, duurzaam ontwikkeld. De monofunctionele industriezone transformeert naar een bruisend nieuw stuk stad met ruimte voor experiment. In het gebied worden in totaal circa 500 woningen en 10.000 m2 werkruimte met onder andere horeca, gerealiseerd.

In Buiksloterham is Cityplot als ontwikkelmethode aangegrepen door opdrachtgever de Alliantie en uitgewerkt in een samenwerkingsverband van Studioninedots en DELVA Landscape Architects/Urbanism. Het gezamenlijk streven is een stad die openstaat voor diversiteit. De openheid maakt dit tot een plek voor innovatie en exploratie. Cityplot is een open en inclusief stuk stad waarbij diversiteit, lokaliteit, collectiviteit, adaptiviteit en circulariteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Buiksloterham&CO bestaat uit drie deelgebieden waarvan Plot C door Synchroon wordt ontwikkeld: Tolhuiskade. Het woonprogramma bestaat uit ongeveer 160 koop- en huurwoningen, een kantoor van circa 5.000 m2 en een bovengrondse parkeergarage.

Het ontwikkelteam van Tolhuiskade bestaat uit: Studioninedots, DELVA Landscape Architects/Urbanism, Civic Architecten en Synchroon. De Alliantie is de verkopende partij.

Tolhuiskade is een ontwikkeling in samenwerking met de Gemeente Amsterdam.
Bezoek de project website

meer weten over Tolhuiskade?

Neem dan contact op met onze verkoopmanager Wim Polman
Contact met Wim Polman of Contact met SYNCHROON