Milos

Het complex Milos maakt deel uit van Archipelago, vijf ruim opgezette wooneilanden aan de rand van het sciencepark in Amsterdam. Een imposant complex met 108 woningen waarvan 40 huurwoningen in de vrije sector.

Milos bestaat uit een vier-tof vijflaagse onderbouw en een 45 meter hoge woontoren, gelegen aan de Carolina MacGillavrylaan. Het geheel wekt de indruk van een modern, door water omringd, kasteel. Voetgangers en fietsers betreden het complex via een brug. Het binnengebied is een grotendeels besloten zone met houten loopdek waar de laagbouwwoningen hun entrees hebben. Groene hagen en bomen creëren hier een intieme sfeer met lommerrijke plekjes.

De doorgaande spoorlijn en met name het naastgelegen rangeerterrein veroorzaken het nodige lawaai, vooral ’s nachts. Om hier te mogen bouwen waren geluidwerende maatregelen nodig. Het bracht de ontwerpers op een even ingenieuze als onorthodoxe oplossing: een los geluidsscherm maar dan geïntegreerd in de woningen. Dit glazen scherm zit als een tweede huid om het woongebouw heen maar staat los van de thermische gevel. De grote vierkante gevelpanelen zijn ten opzichte van elkaar licht gekanteld, volgens een schijnbaar willekeurig patroon. Milos oogt daardoor als een immens kristal met geslepen facetten die een fascinerend lichtspel laten zien.

Wat ontstond als een geluidwerende maatregel met energiebesparend effect, is uitgegroeid tot een architectonische bijzonderheid.

Het ontwikkelteam

Ontwikkelteam Milos bestaat uit hvdn architecten en Synchroon. In samenwerking met de gemeente Amsterdam.

 

Floating Gardens

Synchroon heeft het SITA kantoor aan de Heathrowstraat in Amsterdam verworven om hier een Alles-in-één school en 190 woningen te ontwikkelen: Floating Gardens. Samen met de gemeente Amsterdam heeft zij hiertoe plannen gemaakt om te komen tot een integrale ontwikkeling met in de plint een school en daarboven 190 appartementen. Het ontwerp voor Floating Gardens is gemaakt door Orange Architects.

Het gebied rond station Sloterdijk transformeert in een rap tempo van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Sloterdijk-Centrum wordt het hart van een grootschalige gebiedsontwikkeling: Haven-Stad.

Floating Gardens is een iconisch gebouw dat Sloterdijk een gezicht geeft aan de Haarlemmerweg. Met de komst van deze alles-in-een school versterken we Sloterdijk Centrum als gemengd woon- en werkgebied. Gezien de ligging aan de Brettenscheg is in het project extra aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van het plan en het daklandschap van Floating Gardens.

De Alles-in–één school bestaat uit een basisschool voor 17 groepen. Er is plek voor ongeveer 400 kinderen, een kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang. De school is gevestigd in de eerste twee lagen van het gebouw. Door de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de Alles-in-één school ontstaat een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Extra aandacht is besteed aan groene buitenruimtes en daktuinen ter bevordering van de biodiversiteit in de stad en het welzijn van de bewoners.

De in totaal 190 appartementen van Floating Gardens liggen op de derde tot en met de 17e laag en bestaan voor 50% uit middensegment huurwoningen en voor 50% uit vrije sector woningen. Daarmee is deze locatie betaalbaar voor een grote groep.

Floating Gardens is een opgave met een mix van functies. Het project sluit perfect aan op de missie van Synchroon: mooie gebouwen en omgevingen creëren die een blijvende waarde hebben voor de stad.

Sloterdijk

Ben je ook benieuwd naar de ontwikkeling van de Amsterdamse wijk van de toekomst? Sloterdijk transformeert in rap tempo van business district naar diverse en groene stadswijk. Lees alles over de ontwikkeling van dit gebied op https://www.uptownsloterdijk.nl/.

Het ontwikkelteam

Het ontwikkelteam van Floating Gardens bestaat uit: Orange architects, M+P, Felixx, IGG bouweconomie, IMD, BK ingenieurs, Merosch en Synchroon. In samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Tolhuiskade

De voormalige terreinen van Nedcoat en Air Products in het voormalig havengebied Buiksloterham, worden middels de vernieuwende stedenbouwkundige, landschappelijk en sociale ontwikkelingsstrategie ‘Cityplot’ die Studioninedots de afgelopen jaren ontwikkelde, duurzaam ontwikkeld. De monofunctionele industriezone transformeert naar een bruisend nieuw stuk stad met ruimte voor experiment. In het gebied worden in totaal circa 500 woningen en 10.000 m2 werkruimte met onder andere horeca, gerealiseerd.

In Buiksloterham is Cityplot als ontwikkelmethode aangegrepen door opdrachtgever de Alliantie en uitgewerkt in een samenwerkingsverband van Studioninedots en DELVA Landscape Architects/Urbanism. Het gezamenlijk streven is een stad die openstaat voor diversiteit. De openheid maakt dit tot een plek voor innovatie en exploratie. Cityplot is een open en inclusief stuk stad waarbij diversiteit, lokaliteit, collectiviteit, adaptiviteit en circulariteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Buiksloterham&CO bestaat uit drie deelgebieden waarvan Plot C door Synchroon wordt ontwikkeld. Het woonprogramma bestaat uit ongeveer 160 koop- en huurwoningen, een kantoor van circa 5.000 m2 en een bovengrondse parkeergarage.

Het ontwikkelteam bestaat uit: Studioninedots, DELVA Landscape Architects/Urbanism, Vesteda en Synchroon. De Alliantie is de verkopende partij.

Buiksloterham is een ontwikkeling in samenwerking met de Gemeente Amsterdam.

Kopblok Houthaven

Het Kopblok ligt aan het IJ en sluit aan op Blok 0, waarvan de bouw van het eerste deelgebied eind 2013 is gestart. Het Kopblok Houthaven bestaat uit vier gebouwen: Bruggebouw, Pleingebouw, Hofgebouw en Kopgebouw met daar tegenover een rij stoere kadewoningen. Kopblok Houthaven betekent stijlvol en comfortabel wonen. Ruwe, natuurlijke en eerlijke materialen en de sfeer van de haven vormen de rode draad.

Het Bruggebouw en het Pleingebouw plus het eerste deel van de kadewoningen vormen samen de eerste fase. Architectenbureau Geurst & Schulze tekende voor dit ontwerp, waarbij het weidse gevoel van wonen aan het water centraal staat. Het Hofgebouw en de daarbij behorende Kadewoningen (fase 2) is ontworpen door Tony Freton Architects. Frame, fase 3, is van de hand van Van Dongen en Koschuch Architects & Planners.

Het ontwikkelteam

Ontwikkelteam Kopblok bestaat uit Tony Fretton Architects, Van Dongen – Koschuch Architects and Planners, Geurst en Schulze architecten, Era Contour en Synchroon. In samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Karspelhof

Karspelhof is eigentijds wonen in een stedelijke omgeving, in een bestaande wijk, aan een rustig park met het levendige hart om de hoek. Genoeg ruimte voor het hele gezin! Hier komt alles samen wat het dagelijkse leven aangenaam maakt: betaalbaar wonen, eten, sport, winkelen, muziek, scholen, buitenspelen en openbaar vervoer en uitvalswegen zijn dichtbij.

In totaal bestaat Karspelhof uit 150 eengezinswoningen. De 100 huurwoningen zijn verkocht aan Syntrus Achmea RE&F en kennen een mix van 69 vrije sector, 31 reguliere huurwoningen. Zusteronderneming Era Contour is verantwoordelijk voor de bouw.

Alle woningen zijn verkocht.  Voor meer informatie over de huurwoningen bezoek dan: www.hureninkarpselhof.nl

Het ontwikkelteam

Ontwikkelteam Karspelhof bestaat uit Geurst & Schulze architecten, Era Contour en Synchroon. In samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Meld je vrijblijvend aan!

Plan je reis naar Synchroon


Plan mijn reis