Westwijk Rooted wint ontwerpprijs Panorama Lokaal Vlaardingen

25 september 2020
Utrecht

Team Westwijk Rooted, bestaande uit Gerwin de Vries en Jonas Papenborg van Flux landschape architecture, Oana Rades en Harm Timmermans van Shift architecture urbanism, Rens de Boer van Bureau Stadsnatuur, Arjen Roelandse van Acacia Water en Tom Bosschaert van Except, wint de ontwerpprijs van Panorama Lokaal voor Vlaardingen-Westwijk. Deze prijsvraag is uitgeschreven door het College van Rijksadviseurs speciaal voor creatieve teams die aan de slag willen om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College ontwerp- en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voor de toekomst.

Synchroon vormt samen met de gemeente Vlaardingen, corporatie Waterweg Wonen en de bewonersorganisatie Westwijk een coalitie, die tot doel heeft de Westwijk de komende jaren een nieuwe impuls te geven op basis van het ontwerpvoorstel van team Flux, getiteld Westwijk Rooted.

Uit het juryrapport:

Leidend voor het plan is het combineren van unieke modernistische kenmerken met de natuurlijke condities van het polderlandschap: van tabula rasa naar tabula scripta. Het team ziet grote kansen in het verbinden van de wijk met het bijzondere recreatiegebied van de Krabbeplas. De ambities zijn gericht op het tegengaan van de wateroverlast door het afgraven van de zandlaag en het benutten van het zand in droger bosgebied. Betere verbindingen zijn nodig om het gevoel van nabijheid van stad en zee te versterken en het groen in de wijk moet grotere ecologische waarde krijgen. Gestreefd wordt naar een gemengd woningaanbod en het doorbreken van sociale isolatie. Voor de kern en de rand van de wijk zijn de ambities gedetailleerd uitgewerkt. Al met al spreekt de jury van het meest gedurfde, creatieve en innovatieve plan waarbij alle aspecten van de opgave aan bod komen.

Over de Westwijk

Westwijk bestaat uit ruim 5900 woningen en biedt een sterke basis voor herstructurering. Een deel van de huizen is toe aan vernieuwing of vervanging. Wij streven naar energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken; niet alleen eengezinswoningen, maar ook woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. Het aangrenzende landschap nemen we op als onderdeel van de wijk. Een aantrekkelijke, groene omgeving om te verblijven, te spelen en te sporten maar welke ook bijdraagt aan een gezonde biodiversiteit.

Gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en Synchroon hebben eerder succesvol samengewerkt in Vlaardingen Oost (Babberspolder).

Bouw Centrumplan Zevenbergen officieel gestart
Synchroon en gemeente Nissewaard tekenen intentieovereenkomst voor gebiedsontwikkeling rondom Metro-busstation Spijkenisse Centrum