Weer een stap dichterbij voor Schieveste

30 januari 2020
Utrecht

Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) is weer een stap dichterbij de realisatie van de multifunctionele woonlocatie met circa 3.000 woningen. De gemeenteraad van Schiedam heeft op 28 januari 2020 besloten een nieuw bestemmingsplan en een bijbehorende MilieuEffectRapportage (MER) voor Schieveste te laten maken. Hiermee zet de gemeente Schiedam een nieuwe stap om de realisatie van Schieveste mogelijk te maken.

Masterplan van Ontwikkelcombinatie Schieveste

In december 2018 werd de overeenkomst voor de grondreservering voor Schieveste getekend tussen de gemeente Schiedam en Ontwikkelcombinatie Schieveste, een samenwerkingsverband van Dura Vermeer, Synchroon, Van Omme & de Groot en VolkerWessels Vastgoed. Een jaar later presenteerde OCS het Masterplan met de mooie ambities voor deze locatie. Het stadsbestuur is enthousiast over het initiatief en de gemeenteraad heeft nu ook besloten een nieuw bestemmingsplan en MER voor Schieveste te laten maken. Daarmee zijn we weer een goede stap dichterbij de ontwikkeling.

Dynamische stedeling

De aantrekkende economie en recente activiteiten op Schieveste maken de plek een potentiële ontwikkellocatie voor woningbouw. Het planvoorstel omvat ruim 300.000 m2. De nieuwbouw bestaat uit wonen (3000+ eenheden), kantoren, voorzieningen in de onderste twee lagen en ruimte voor sharing mobility en parkeerplekken. Het project richt zich op de Dynamische Stedeling. Mensen die als gemene deler hebben om deel te nemen aan de betekeniseconomie en willen genieten van alles wat het leven te bieden heeft.

Vraag naar woningen

Het initiatief voor nieuwbouw op Schieveste is voor Schiedam het antwoord op de vraag naar woningen, aldus wethouder Fahid Minhas (Bouwen & Wonen). “Met de wijziging van het bestemmingsplan voor Schieveste van kantorenlocatie naar een multifunctionele woonlocatie kan Schiedam een goede invulling geven aan de regionale woonafspraken. Bovendien is het een enorme kans om Schiedam een goede impuls te geven. ”

Verhuisbewegingen

Woningbouw op Schieveste kan verhuisbewegingen in de stad op gang brengen en nieuwe doelgroepen aantrekken. Door nieuwbouw op deze locatie ontstaat ook een logische entree naar de binnenstad, een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant van de snelweg en het centrum aan de andere kant. De toekomstige woningen kunnen ook bijdragen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de nabijgelegen bedrijventerreinen.

Voorzieningen van hoge kwaliteit

Het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond, dat als adviseur van de gemeente Schiedam optreedt, is enthousiast over de keuzes die de OCS in het Masterplan voor deze locatie heeft gemaakt. “Het gaat om circa 3.000 woningen op een relatief klein oppervlak; dat vraagt om slimme ontwerpprincipes die zorgen voor voldoende publieke ruimte en voorzieningen van hoge kwaliteit en grote diversiteit. Alleen door zo’n gebiedsoverstijgende benadering kan de potentie van Schieveste als zeer aantrekkelijke strategische woon- en werklocatie ten volle worden benut, voor Schiedammers maar zeker ook voor nieuw talent dat een plek zoekt in de Randstad”, stelt adviseur Daan Zandbelt van De Zwarte Hond.

Praktijklessen aan basisschool leerlingen in Rotterdam-Crooswijk: ‘Wij houden van bouwen’
Overeenkomst 129 woningen in Voorschoten getekend