SYNCHROON tekent City Deal ‘Elektrische deelmobiliteit in Stedelijke gebiedsontwikkeling’

7 februari 2018
Utrecht

De ondertekening van de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ is het startschot van een driejarig programma. Hierin zullen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Zuid-Holland, de zeven steden en grote private partijen samen ervaring opdoen met het delen van elektrische auto’s, in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. Door de opgedane kennis te delen, zijn de innovaties vervolgens voor meer bouwprojecten in Nederland in te zetten.

In iedere stad doen de komende drie jaar minimaal twee bouwprojecten mee. In totaal gaat het om de oplevering van meer dan vijfduizend woningen en tweehonderd elektrische deelauto’s. Door de introductie van deelauto’s zijn veel minder parkeerplaatsen nodig, wat de woningen beter betaalbaar maakt en wat natuurlijk een positief effect heeft op het milieu.

De energie voor de elektrische deelauto’s wordt opgewekt met zonnepanelen en in een aantal projecten gaat de accu van de auto’s een rol spelen bij de energievoorziening in de wijk. Stilstaande auto’s kunnen als onderdeel van een slimme laadinfrastructuur (een smart grid) overtollige energie opslaan voor later gebruik.

Wisselspoor Utrecht

Ook Synchroon heeft de City Deal getekend en doet de komende tijd onderzoek naar de implementatie van elektrische deelauto’s in ons project Wisselspoor in Utrecht. Een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en transformatie van ca. 9 ha voormalig bedrijventerrein van NS aan de 2e Daalsedijk in een gemengd gebied voor wonen, creatieve bedrijvigheid en horeca. Dit gebied wordt de aankomende jaren omgetoverd tot een fijn stedelijk woonmilieu met behoud van het industrieel erfgoed zoals de oude hallen en delen van wissels en sporen. Dat maakt Wisselspoor een ‘stoer stukkie stad’.

De City Deal komt voort uit het programma Agenda Stad. Hierin werken steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

Organisaties die meedoen aan de City Deal zijn onder meer Syntrus Achmea, Heijmans, BPD, NEPROM, Smart Solar Charging, kennisinstituut ElaadNL en SYNCHROON.

SYNCHROON wint tender Breda Botanique
Boston & Seattle eerste woontorens met drie duurzaamheidscertificaten