Synchroon ontwikkelt circulair woon-werkgebied in Buiksloterham, Amsterdam

5 juli 2018
Utrecht

Synchroon en de Alliantie hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een circulair woon-werkgebied in Buiksloterham in Amsterdam. Met de ondertekening van deze overeenkomst hebben partijen een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie van Buiksloterham&Co.

Middels de vernieuwende stedenbouwkundige, landschappelijk en sociale ontwikkelingsstrategie Cityplot die Studioninedots de afgelopen jaren ontwikkelde, worden de voormalige terreinen van Nedcoat en Air Products in het voormalig havengebied Buiksloterham duurzaam ontwikkeld. De monofunctionele industriezone transformeert naar een bruisend nieuw stuk stad met ruimte voor experiment. In het gebied worden in totaal circa 500 woningen en 10.000 m2 werkruimte met onder andere horeca, gerealiseerd.

In Buiksloterham is Cityplot als ontwikkelmethode aangegrepen door opdrachtgever de Alliantie en uitgewerkt in een samenwerkingsverband van Studioninedots en DELVA Landscape Architects/Urbanism. Het gezamenlijk streven is een stad die openstaat voor diversiteit. De openheid maakt dit tot een plek voor innovatie en exploratie. Cityplot is een open en inclusief stuk stad waarbij diversiteit, lokaliteit, collectiviteit, adaptiviteit en circulariteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Buiksloterham&CO bestaat uit drie deelgebieden waarvan Plot C door SYNCHROON wordt ontwikkeld. Het woonprogramma bestaat uit ongeveer 160 koop- en huurwoningen, een kantoor van circa 5.000 m2 en een bovengrondse parkeergarage.

 Het ontwikkelteam bestaat uit: SYNCHROON, StudioninedotsDELVA Landscape Architects/Urbanism en VestedaDe Alliantie is de verkopende partij. Door deze verkoop krijgt de Alliantie de positie om in Amsterdam Zuid Oost sociale huurwoningen aan haar portefeuille toe te voegen.

Overeenkomst eerste XS Deluxe appartementen in de Houthaven Amsterdam, getekend
Elektrische deelauto’s in Karspelhof, Amsterdam Zuidoost