Synchroon ondersteunt duurzaamheidsinitiatief ‘Klimaatadaptief bouwen’

4 oktober 2018
Utrecht

Donderdag 4 oktober is het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’ ondertekend. Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden met ingang van heden zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Dat is de gezamenlijke ambitie van 35 Zuid-Hollandse partijen waaronder Synchroon.

Natuurinclusief ontwikkelen zit in onze genen. Terwijl steden groeien gaat de biodiversiteit in steden hard achteruit. Het stedelijke ecosysteem wordt kwetsbaar door afname van dier- en plantsoorten, wat gevolgen heeft voor ons als mens. Als wij de kwaliteit van onze leefomgeving willen behouden, moeten wij hier in onze projecten bewust mee omgaan. Met het ondertekenen van het convenant ondersteunen wij de nieuwe norm: Klimaatadaptief bouwen. Geen symbolische ingrepen of greenwashing, maar bewust toepassen van bepaalde soorten en materialen en rekening houden met het netwerk op grotere schaal. Dit bereiken wij door onder andere circulair te ontwikkelen: materialen en producten krijgen na eerste gebruik, een nieuwe functie. Daarnaast besteden wij extra aandacht aan o.a. groene buitenruimtes ter bevordering van de biodiversiteit in de (rand) stad.

Nieuwe standaarden

De Deltacommissaris stelde het onlangs ook in zijn advies: de woningbouwopgave moet klimaatadaptief worden ingevuld. Klimaatverandering heeft grote impact op onze leefomgeving; het aantal weersextremen neemt toe. Zuid-Holland staat voor een grote bouwopgave – tot 2025 zijn er in de provincie 100.000 nieuwe woningen nodig. Deze beide ontwikkelingen samen maken het van belang dat klimaatadaptief bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm wordt. De Zuid-Hollandse coalitie neemt het voortouw om samen te versnellen, nieuwe ontwerpprincipes en standaarden te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en meer proeflocaties mogelijk te maken. Om verder te versnellen wil de coalitie een brede vernieuwing realiseren, van het ombuigen van ‘klassieke aanbestedingen’ tot nieuwe manieren van financiering zoals een klimaathypotheek.

Programma van eisen

In de nieuwe ontwerpprincipes voor klimaatadaptief bouwen worden uitgangspunten vastgelegd die leiden tot minder wateroverlast en hittestress, minder langdurige droogte en bodemdaling, en meer biodiversiteit. De coalitie legt deze principes vast in een ‘programma van eisen’ voor klimaatadaptief bouwen dat vanaf begin 2019 gehanteerd wordt, plus een ‘witboek’ met technische en economische mogelijkheden. Bovendien willen de Zuid-Hollandse partners binnen anderhalf jaar een methode opleveren waarmee je kunt bepalen of een bouwproject aan de norm voor klimaatadaptief bouwen voldoet.
De coalitie bestaat uit onder meer bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars waaronder Synchroon.
Er sluiten zich nog steeds partijen aan bij de coalitie, nieuwe partijen zijn van harte welkom. De uitgangspunten en ervaringen worden beschikbaar gesteld aan andere regio’s, sectoren en diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van klimaatadaptief bouwen.

De Vuurtoren in Waterfront bereikt hoogste punt
Koning Willem-Alexander bezoekt De Deeltuin