Synchroon haar kopers zijn bereid mee te investeren in houtbouw

25 oktober 2022
Utrecht

Onderzoek onder ruim 500 potentiële woonconsumenten naar hun houding ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen, laat zien dat voor ruim 91% duurzaamheid een rol speelt bij de aankoop van hun woning. Bijna 50% is bereid extra te investeren in houtbouw. In het hogere segment is zelfs 25% van de respondenten bereid hier € 30.000,- of meer voor uit te geven. Ook de bereidheid om groen in de wijk te initiëren en te onderhouden ligt hoog met ruim 65%. Lees hier meer.

Doel van het onderzoek was om te onderzoeken hoe potentiële woonconsumenten aankijken tegen de duurzaamheidsambities van Synchroon. In de visie van Synchroon Circulair gaat duurzaamheid over zowel sociale aspecten (weerbare samenleving en gezonde & gelukkige mensen) als stadsnatuur, biodiversiteit, CO2 reductie en circulair materiaalgebruik.

Met dank aan onze afstudeerder Joost Roosendaal voor zijn onderzoek en yoreM | Digital in Real Estate.

Anne van Bergen nieuwe Projectontwikkelaar binnen Synchroon
Site Practice wint Next Step Program editie IV