Synchroon en vogelbescherming nederland gaan samenwerking aan: “samen voor natuurinclusief bouwen”

16 juni 2022
Utrecht

Synchroon en Vogelbescherming Nederland hebben een driejarig contract ondertekend. Het doel is om samen een werkwijze te ontwikkelen die toekomstige bewoners inspireert en helpt om hun tuin natuurinclusief en vogelvriendelijk in te richten. De samenwerking beoogt daarnaast om laagdrempelige hulpmiddelen te maken voor gemeenten en ontwikkelende partijen om bouwprojecten vogelvriendelijker te maken.

Synchroon en Vogelbescherming constateerden dat bij de nieuwbouw van huizen, de inrichting van het openbaar gebied en de aanleg van tuinen meer aandacht nodig is voor biodiversiteit en een goede leefomgeving voor vogels.

Het natuurrijker inrichten van de Nederlandse woonwijken biedt grote kansen voor de biodiversiteit. Maar dat is niet het enige, ook ten aanzien van klimaatadaptatie, gezondheid en een prettige leefomgeving, is een groene omgeving van groot belang. De natuurlijk ingerichte wijk is voor veel mensen de meest directe connectie met de natuur.

Synchroon houdt in de ontwerpfase al rekening met biodiversiteit en natuurinclusief bouwen bij de woonwijken die ze ontwikkelt en laat realiseren. Het hogere doel op termijn is dat dit de standaard wordt in alle nieuwbouwwijken in Nederland en dat natuurinclusief bouwen wordt opgenomen in het bouwbesluit. Henri van Dam, directeur Synchroon: “Stadsnatuur is één van de zeven impactgebieden van Synchroon Circulair. Door de samenwerking met Vogelbescherming Nederland kunnen wij onze kennis delen en nieuwe inzichten opdoen, waarmee we onze projecten nog aantrekkelijker kunnen maken voor vogels en bewoners.”

Floris van Hest: “Het onderzoek wijst één kant op: mensen zijn niet alleen gezonder, maar ook gelukkiger in een groene omgeving. En als je die goed inricht, met schuil- en nestplekken en met inheems groen en er ook voor zorgt dat het beheer op orde is, dan helpen we ook de vogels, egels, vlinders en bijen. Mooi dat Synchroon deze stap met ons wil zetten.” 

Vogelbescherming en Synchroon willen zich samen actief inzetten om andere partijen te inspireren om natuurinclusief te ontwikkelen en te laten bouwen en meer rekening te houden met biodiversiteit. Als speerpunt in de samenwerking kiezen beide partijen voor groen rondom de huizen. Dit gaat zowel over het groen in de openbare ruimte als in de tuinen: we willen nieuwe bewoners inspireren en helpen hun tuin natuurinclusief aan te leggen.

Inmiddels zijn de eerste woonwijksafari’s met toekomstige bewoners ingepland  en ontvangen kopers straks bij de oplevering van hun woning het Vogelpakket (o.a. een nestkast, vogelvoer, beplantingtips en een actie-lidmaatschap).

Synchroon start met bouw Huis op Zuid in Rotterdam
Synchroon en Gemeente Zoetermeer tekenen koop- en realisatieovereenkomst voor drie woongebouwen in zoetermeer