Synchroon en Stebru kopen fabriekscomplex De Faam in Breda

13 juli 2020
Utrecht

Synchroon en Stebru hebben voormalig snoepjesfabriek De Faam van Astra Sweets gekocht. Dit industriële gebied wordt herontwikkeld tot een stedelijk gemengd woon- en werkmilieu met behoud van haar rauwe karakter.

De Faam en Breda worden vaak in één adem genoemd. Welke Bredanaar kent de schermgevel met de grote letters van De Faam en de schoorsteen nu niet? Deze naam is zo verbonden met de stad Breda en de gebouwen, dat Astra Sweets heeft besloten dat de kopers deze naam blijven gebruiken voor het plan en de locatie.

De Faam gaat een nieuw leven tegemoet. Synchroon en Stebru ontwikkelen het gebied tot een energiek, hoogstedelijk, gemengd woon- en werkmilieu voor jong en oud met bijzondere aandacht voor het behoud van erfgoed en monumentale delen. Daarnaast spelen duurzaamheid en biodiversiteit een grote rol in het plan. Het Bredaase architectenbureau Havermans Hielkema is betrokken bij de uitwerking van de plannen.

In het plan komen onder andere appartementen voor 1- of 2 persoonshuishoudens en grondgebonden stadswoningen waarbij collectieve (deel)voorzieningen, services en deelmobiliteit beschikbaar worden gesteld. Ondernemers krijgen een inspirerende werkplek waar ontmoeten, kennisdelen en ontwikkeling centraal staat. En tot slot maakt een mix van functies de industriële hal een plek waar zowel bewoners als ondernemers en omwonenden graag willen verblijven.

De Faam ligt op loopafstand van het OV en de binnenstad van Breda. Het gebied is autoluw en je vindt er groene parken, hofjes en pleintjes die de verschillende plandelen met elkaar verbinden en waar men elkaar kan ontmoeten.

Wethouder stedelijke ontwikkeling Paul de Beer: “Mooi dat deze partijen De Faam hebben gekocht en plannen gaan ontwikkelen voor een hoogwaardig en hoogstedelijk woonmilieu. Dat sluit aan bij doelstellingen van het college om substantiële hoeveelheden woningen toe te voegen. En dat alles met behoud en versterking van het erfgoed en met veel groen.
We zijn benieuwd naar de plannen en op welke manier ze gaan aansluiten bij de ontwikkelingen op het naastgelegen Eurekaterrein. De Faam is een prachtige locatie in het gebied CrossMark, waar wij als gemeente graag samenwerken om tot een optimaal resultaat te komen.”

Over de Faam
In de twintigste eeuw heeft De Faam een grote rol gespeeld in de industriële ontwikkeling van Breda. In 1912 is De Faam gestart op haar huidige locatie aan de Liniestraat waar zij suikerwerken en pepermunt produceerde. Astra Sweets werd in 1999 eigenaar van de Faam en eind 2013 werd de productie van snoep verplaatst naar het Belgische Turnhout. Vanaf dit moment huisvest De Faam diverse, tijdelijke gebruikers zoals Brouwerij Frontaal, de Uitvindfabriek, Boerschappen en Impact Sport Academy.

De adviseurs van de eigenaren, Robert Sintnicolaas van Rijppaert & Peeters Advocaten en Arjan Bol van Bolwerk hebben namens de eigenaren de verkooptransactie voorbereid en begeleid. Daaraan voorafgaand heeft Arjan Bol als projectdirecteur ook het beheer en de tijdelijke verhuur van de locatie verzorgd.

Gemeente Tilburg en Consortium Stappegoor tekenen de ontwikkelovereenkomst voor de herontwikkeling van de Koning Willem II Kazerne locatie
Synchroon en Van Wijnen starten met de bouw van Parc Heilaar in Breda