Synchroon en Rijswijk Wonen werken samen aan een beter buurtleven in Te Werve in Rijswijk

11 november 2021
Utrecht

Synchroon en woningcorporatie Rijswijk Wonen slaan de handen in één om de buurt Te Werve te verbeteren en vernieuwen.  

Rijswijk Wonen wil van de na-oorlogse wijk Te Werve een stedelijke, inclusieve buurt maken voor de huidige en nieuwe bewoners. Daarmee wordt het woningaanbod en de bewonersopbouw van de wijk diverser en vernieuwt en verduurzaamt Rijswijk Wonen haar woningportefeuille. In het westelijke deel van Te Werve is al veel verbeterd en vernieuwd. Rijswijk Wonen heeft Synchroon, op basis van haar inzending ‘Bruisend Buurtleven’, gekozen als partner om in het oostelijke deel van Te Werve aan de slag te gaan.

Onderdeel van de vernieuwing is een gevarieerd woningaanbod van sociale huur, middeldure huur en koopwoningen voor zowel starters, gezinnen als ouderen. Hierdoor kunnen bewoners in de wijk makkelijker doorstromen. De wijk bestaat nu vooral uit verouderde woningen, voornamelijk portiekflats, van Rijswijk Wonen. De komende tijd wordt onderzocht welke complexen gerenoveerd kunnen worden of waar sloop en nieuwbouw een betere optie is. Naast verduurzaming, renovatie en nieuwbouw, wordt ook de openbare ruimte aantrekkelijker gemaakt, meer natuur toegevoegd en komt er een nieuwe buurtontmoetingsplek. Te Werve wordt bruisend!

Het maken van de plannen voor de vernieuwing gaat een aantal jaren duren. Er gaat niet eerder dan in 2024 iets in de wijk veranderen. Bij het maken van de plannen worden de huidige en toekomstige bewoners van Te Werve nauw betrokken. Doel is om door inzet van zowel fysieke bijeenkomsten als online activiteiten, zoveel mogelijk (toekomstige) bewoners de gelegenheid te geven om actief mee te denken over de vernieuwing van de wijk. Zo bouwen we samen aan goed wonen in Te Werve.

Over ‘Buurtleven’

Een aantrekkelijke stad is een ongedeelde stad waar iedereen met plezier woont en leeft. Synchroon heeft een sterke, maatschappelijk drive en wil daar graag aan bijdragen. Daarom investeren wij langjarig risicodragend in wijken en buurten. Niet alleen als gebiedsontwikkelaar maar ook als maatschappelijke belegger in buurtfuncties. Zo combineren we ziel en zakelijkheid.

Succesvolle wijk- en buurtontwikkeling, voor een beter buurtleven, is een combinatie van sociale en fysieke ingrepen en kan alleen slagen als alle betrokkenen er samen de schouders onder zetten: bewoners, ondernemers én professionals zoals corporaties, gemeenten en marktpartijen. Maar wel vanuit het perspectief van de bewoners. www.synchroon.nl/buurtleven

Bouw gestart Zelling Nieuwerkerk aan den IJssel
Koop – en realisatieovereenkomst getekend voor Porseleinen Hof- en Toren in Nieuw Delft