Synchroon en gemeente Nissewaard tekenen intentieovereenkomst voor gebiedsontwikkeling rondom Metro-busstation Spijkenisse Centrum

25 september 2020
Utrecht

Synchroon en gemeente Nissewaard hebben de intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het Stationsplein van Metro Centrum’ in Spijkenisse. In lijn met “Nissewaarde 2040” is het doel een stedelijk woonmilieu toe te voegen met functies zoals een school en werken. Daarmee wordt de entree van Spijkenisse en aantrekkingskracht van Nissewaard versterkt.

Gemeente Nissewaard wil komende jaren haar status van woongemeente ombuigen naar woon- én werkgemeente. Hiertoe heeft zij de visie Nissewaard 2040 opgesteld. In deze visie wordt gepleit voor meer verschillende woningtypes, een betere bereikbaarheid, meer en gevarieerde werkgelegenheid en het groen in de Bernisse goed benutten.
De Metro Centrum locatie in Spijkenisse is vanwege haar gunstige ligging nabij het centrum en haar goede bereikbaarheid met het OV, zeer geschikt om te transformeren tot de gewenste woon-werkgemeente en sluit aan bij de visie Nissewaard 2040. De metrolocaties zijn daarin als kansrijke plek benoemd voor verdichting.

Door herinrichting van het busstation ontstaan twee nieuwe ontwikkellocaties waardoor het gebied de komende jaren transformeert tot een levendig stuk stad. Een mix van functies zoals (stedelijk)wonen, werken, onderwijs en horeca gaan in de toekomst het gebied een positieve impuls geven. Door de transformatie wordt het zo aantrekkelijker om met de metro naar Spijkenisse Centrum te reizen.
Synchroon ontwikkelt vele stationsgebieden. Bijvoorbeeld Breda, Leiden, Amsterdam Sloterdijk, Rotterdam Pompenburg en Schieveste in Schiedam. De opgedane kennis wordt in Spijkenisse toegepast.

In het plan is veel aandacht voor groen wat niet alleen goed is voor de biodiversiteit, maar ook voor het welzijn van de bewoners en gebruikers. Naast groen heeft ook duurzaamheid speciale aandacht binnen de ontwikkeling van het plan.

Westwijk Rooted wint ontwerpprijs Panorama Lokaal Vlaardingen
Synchroon draagt steentje bij aan Familiehuis Daniel Den Hoed