STEKK; BETAALBARE RUIMTE VOOR SOCIALE PIONIERS IN DE BUURT

19 april 2023
Utrecht

Synchroon en het Stadmakersfonds introduceren Stekk. Nieuwe ruimten voor maatschappelijk gedreven ondernemers die het sociale hart willen vormen van hun buurt. Bij Stekk worden deze ondernemers tijdens de opstartjaren financieel en organisatorisch ondersteund en krijgen ze de middelen om te investeren in hun eigen ruimte. Zo blijven ze financieel gezond en kunnen ze tijd en energie steken in wat ze het liefste doen; het samenbrengen van bewoners.

De wijk waarin je woont speelt een grote rol in je leven. Een fijne wijk voelt veilig, geeft herkenning en laat je onderdeel voelen in een gemeenschap. In onze geïndividualiseerde samenleving zijn sociale verbanden losser geworden. Hierdoor worden verschillen groter en vallen steeds meer mensen buiten de boot. Mensen met verschillende achtergronden wonen weliswaar bij elkaar in de buurt, maar leven totaal langs elkaar heen.

Gelukkig zijn er gedreven ondernemers die sociaal het verschil willen maken. Vanuit binding met de buurt maken ze nieuwe plekken waar mensen met verschillende achtergronden samenkomen, activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen helpen. Fijne plekken waar de buurt trots op is. Maar een financieel gezond bedrijf runnen dat tegelijkertijd sociale meerwaarde creëert, is niet altijd makkelijk. Pionieren heeft tijd nodig en vraagt veel doorzettingsvermogen. Mede door financiële druk is deze tijd er vaak niet. Daarnaast profiteren ondernemers zelden mee van de waarde die ze genereren, waardoor ze weinig zekerheid opbouwen. 

Met Stekk geven Synchroon en het Stadmakersfonds deze ondernemers een steuntje in de rug. Directeur van Synchroon Tobias Verhoeven legt uit hoe de buurtfunctie betaalbaar wordt: “Wij bieden ruimte tegen een gereduceerd huurtarief, zodat de ondernemer tijdens de opstartjaren financieel wordt ontlast. Voorwaarde die gesteld wordt is dat de ondernemer voldoet aan ‘maatschappelijke prestatie indicatoren’. Deze worden samen met bewoners uit de buurt bepaald en kunnen variëren van het organiseren van spelletjesmiddagen en zzp-cafés, tot stageplekken en bijscholing.” Hans Karssenberg en Theo Stauttener, oprichters van het Stadmakersfonds, vullen aan: “Wij faciliteren dit proces. Daarnaast bieden wij de ondernemer ondersteuning bij het opzetten van een financieel gezonde bedrijfsvoering. Voor een bestendige toekomst krijgt de ondernemer de kans om de ruimte te kopen tegen vooraf vastgestelde voorwaarden. Zo profiteren zij direct van eventuele waardestijging. Financiering vindt plaats door waarde opbouw in de eerste 5 tot 10 jaar, of ze worden geholpen vanuit het Stadmakersfonds”.

Maatschappelijke voorzieningen als buurthuizen moeten zich, mede door schaalvergroting en bezuinigingen, steeds meer richten op hun zorgtaak. Naast dat dit minder ruimte laat voor andere sociale activiteiten maakt dit ze minder aantrekkelijk voor bredere doelgroepen. Stekk is aanvullend doordat hier de focus ligt op het verbinden van de hele wijk, zonder dat er extra middelen worden gevraagd van gemeentelijke instanties. Zo wordt het sociale netwerk in de stad verrijkt en verduurzaamd.

Inmiddels wordt met woningcorporatie Rijswijk Wonen onderzocht of een eerste sociale pionier een plek kan krijgen in de wijk Te Werve.

5TRACKS Breda bereikt hoogste punt!
Intentieovereenkomst met gemeente Breda voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Chassékwartier