Realisatieplannen 5TRACKS stap dichterbij

23 december 2018
Utrecht

Gemeente Breda en Consortium 5TRACKS, een ontwikkeling van Synchroon en J.P. van Eesteren (beiden een dochteronderneming van TBI Holdings), hebben 20 december de handtekeningen gezet onder de ‘Ontwikkel- en Koopovereenkomst Coulissen West Via Breda’. Daarmee is een grote stap gezet op weg naar de realisatie van de plannen voor het vernieuwende woon- en werkgebied 5TRACKS tussen het nieuwe internationale station en het nieuwe gerechtsgebouw van Breda.

Consortium 5TRACKS en de gemeente Breda constateren op basis van een haalbaarheidsonderzoek dat de plannen van het consortium op alle onderdelen (programma, markt, kwalitatief/stedenbouwkundig, ruimtelijk, maatschappelijk en financieel) haalbaar zijn. Daarmee is de weg vrij naar de realisatie van een gezichtsbepalend gebouw aan een groen park langs het spoor.

 

Over 5TRACKS Breda

Een gebied waarin je 24/7 kunt wonen, ondernemen, werken en recreëren – dat was het doel van de markttender die de gemeente Breda in juli 2015 uitschreef voor de ontwikkeling van de locatie Coulissen West in het Stationskwartier. Voor de vraaggerichte ontwikkeling met een hoogstedelijke functiemix van circa 40.000 m² en de realisatie en exploitatie van het Coulissenlandschap zocht de gemeente Breda een samenwerkingspartner met visie en vertrouwen in Breda én in deze locatie. Deze heeft zij gevonden in het 5TRACKS consortium.

Unieke mix van functies

Het planconcept van 5TRACKS is gebaseerd op drie gebouwen, gelegen tussen het nieuwe Centraal Station en de in aanbouw zijnde rechtbank. Ieder gebouw kent een eigen unieke mix van de vijf functies die 5TRACKS biedt: work, accommodation, park, eat & meet en facilities. Het planconcept bestaat uit een vernieuwend woon-, werk- en verblijfsgebied, met short- en longstay wonen (circa 150 appartementen), een internationaal hotel en horeca. Het past naadloos in de stevige duurzaamheidambitie voor zowel het gebied en de gebouwen, als voor de gebruikers en de gasten. In alle opzichten doet het meer dan recht aan het hoogstedelijk ambitieniveau dat de gemeente voor Coulissen West heeft geformuleerd.

Binnen het plan is 15.000 m² gereserveerd voor kantoren, waarmee 5TRACKS het economisch profiel van Breda wil versterken. De ligging aan het HSL-station maakt de locatie aantrekkelijk voor (internationale) bedrijven en organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en daarmee een streepje voor hebben in de hunt for talent.

Duurzaam

5TRACKS heeft een stevige duurzaamheidsambitie in zich. Onder meer door de inzet van WKO (warmte koude opslag), de compacte footprint en het daklandschap boven de parkeervoorziening. Groen is essentieel voor prettig wonen in de stad. Het stimuleren van biodiversiteit vormt daarom één van de speerpunten in onze projecten.

Het consortium streeft ook naar een WELL certificaat voor het kantorenprogramma, een standaard specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Het plan kent daarnaast een grote toekomstbestendigheid en de benodigde flexibiliteit in het programma tot aan de realisatiefase.

Ontwikkelovereenkomst getekend voor ca. 3.500 woningen in Schiedam, bovenop een belangrijk vervoersknooppunt
Samenwerkingsovereenkomst voor deelgebied 2 t/m 4 Wisselspoor Utrecht, getekend