Praktijklessen aan basisschool leerlingen in Rotterdam-Crooswijk: ‘Wij houden van bouwen’

28 januari 2020
Utrecht

Onder het motto ‘Nu leren wat later is ‘ biedt IMC Basis aanvullend onderwijs aan kinderen uit sociaaleconomische achterstandswijken in verschillende steden van Nederland. Deze kinderen hebben vaak geen mensen in hun directe omgeving met wie zij leerzame activiteiten ondernemen en aan wie zij vragen kunnen stellen. IMC Basis organiseert met hulp van vrijwilligers, praktijklessen waardoor de leerlingen kennismaken met vakken waar zij tot dan toe nog niet mee in aanraking zijn gekomen.

Samen met architect Tom Arends gaf Job Posner drie praktijklessen op de Talmaschool in Rotterdam-Crooswijk, onder de noemer ‘Wij houden van bouwen’. Zij doen dit vanuit Lionsclub Rotterdam Kraalberg en met ondersteuning van Synchroon.

Les 1 stond in het teken van kennismaking met een architect en een opdrachtgever. Vervolgens is de klas naar buiten gegaan naar de Koeweide, een locatie vlakbij de school, die diende als ontwikkelingslocatie. Aan de leerlingen de opdracht om tekeningen te maken van datgene wat zij graag op de Koeweide zouden willen realiseren. Dit resulteerde in een grote diversiteit aan onderwerpen, variërend van een skatebaan en een bioscoop tot een zig-zag gebouw waarin diverse functies gecombineerd werden.

In les 2 hebben de leerlingen de ontwerpen afgerond en zijn groepen geformeerd rondom diverse ontwerpthema’s. Zo hield één groepje zich bezig met het ontwerpen van een multifunctioneel donut-gebouw en was een ander groepje bezig om allerlei sportactiviteiten te ontplooien. Twee jongens hadden het idee om een klokkentoren met een heuse King Kong te maken. De opgave nu was om de ontwerpen om te zetten in driedimensionale gebouwen, met aardappelschilmesjes te snijden uit foamplaten (moet je eens proberen!). Met name de stap van ontwerpen naar bouwen gaf een ongelooflijke energie bij leerlingen en docenten.

De laatste les hebben is gebruikt om de bouwsels af te ronden en aan te kleden. Daarna was het aan de leerlingen om per groepje uit te leggen wat zij hadden gemaakt en waarom de keuze voor dit ontwerp was gemaakt.

Tom en Job kijken terug op een zeer energieke en geslaagde praktijkles ‘Wij houden van bouwen’ en zijn bijzonder trots op het resultaat!

Dank aan Stephan Raab van IMC Basis voor de organisatie en de begeleiding.

Happy Days wint award ‘Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen’
Weer een stap dichterbij voor Schieveste