Pompenburg Rotterdam wordt verleidelijk stuk stad

29 november 2018
Utrecht

Het gebied rond Station Hofplein, genaamd Pompenburg, verandert in een verleidelijk stuk stad.  Hiervoor is een conceptvisie ontwikkeld door de Ontwikkelcombinatie Synchroon, J.P. van Eesteren (beide dochterondernemingen van TBI Holdings) en Dura Vermeer. De conceptvisie is afgestemd met de gemeente en goed ontvangen in het college van B&W. De participatie met omwonenden en ondernemers is gisteravond gestart.

Het gebied wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk gebied dat de échte Rotterdamse identiteit ademt: ongepolijst en lokaal georiënteerd. Naast een aantrekkelijk woongebied, wordt Pompenburg vooral ook een interessante verblijfsplek, ingevuld door lokale ondernemers. Het wordt een plek waar zowel Rotterdammers als mensen van buiten de stad graag komen: ‘Verbinden door verblijven’.

Scharnierfunctie

Pompenburg zal veel sterker dan nu zijn scharnierfunctie tussen de Binnenstad en Rotterdam Noord  benutten. Drie openbare ruimten rond Station Hofplein sluiten met hun programma aan op de omgeving en krijgen elk hun eigen identiteit: hoog stedelijk, ‘stads’ en een ‘buurt’-karakter. Pompenburg werkt ook als schakel in het netwerk van fiets- en wandelroutes. De huidige houten Luchtsingel krijgt een duurzame en permanente opvolger. Auto’s zijn in het openbaar gebied slechts te gast. Pompenburg wordt een gezonde, duurzame en groene leefomgeving. Extra aandacht is besteed aan groene pleinen, een buurtpark en groene waterbufferende daken.

Programma

Ongeveer driekwart van het programma bestaat uit woningen, waarvan 20% bestemd is voor sociale huurwoningen en 50% voor middeldure woningen. Daarnaast komen er commerciële functies als winkels en horeca. Ook is ruimte gereserveerd voor parkeren. Daarnaast krijgt Pompenburg een eigen mobiliteitsconcept, gebaseerd op het gebruik van deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer. Ook het verzorgen van extra diensten aan de bewoners en de gebruikers, zoals conciërge-diensten en een klusservice, wordt onderzocht.

Omgeving betrekken

Het college van B&W heeft groen licht gegeven om de conceptvisie, in samenwerking met de gemeente, verder uit te werken en daarbij de omgeving te betrekken. Met een aantal organisaties is al eerder afstemming geweest. Op 28 november kregen omwonenden en ondernemers uit de omgeving de conceptvisie gepresenteerd. In januari en februari kunnen zij in enkele werkgroepen meedenken en op onderdelen hun wensen en suggesties meegeven voor de planuitwerking.

Ontwikkelteam

Het ontwikkelteam van Pompenburg bestaat uit Dura Vermeer, J.P. van Eesteren, Synchroon, StudioninedotsDelva Landscape Architecture/UrbanismSkonk. De corporaties Havensteder en Vestia zijn belanghebbenden (zie hieronder) en als zodanig betrokken bij het plan Pompenburg.

Maquette Pompenburg

Start verhuur horeca-units Residence Vinkenplein, Bilthoven
Synchroon circulair