Ontwikkelovereenkomst getekend voor ca. 3.500 woningen in Schiedam, bovenop een belangrijk vervoersknooppunt

20 december 2018
Utrecht

De eerste stap naar de bouw van woningen op Schieveste is gezet! Schieveste is een multifunctionele gebiedsontwikkeling die voorziet in de behoefte aan woningen in Schiedam en de regio. De gemeente Schiedam en de Ontwikkelcombinatie Schieveste tekenden woensdag 19 december de grondreserveringsovereenkomst.

Ontwikkelcombinatie Schieveste bestaande uit Synchroon, Dura Vermeer, Volker Wessels Vastgoed BV en Van Omme & De Groot, heeft het initiatief genomen voor het ontwikkelen van plannen voor de bouw van ongeveer 3.500 woningen. De locatie bevindt zich tussen de belangrijke verkeersaders A20 en de spoorlijn Rotterdam, Delf/Den Haag. Een multifunctionele gebiedsontwikkeling rondom het station van Schiedam centrum. Vervoersknooppunten zijn bij uitstek toekomstbestendige ontwikkellocaties. Locaties waar je ook in de andere grote steden ziet dat wonen en werken heel goed samen gaan.

Onderdeel van A20-zone Schiedam

Deze zomer heeft het college van B&W plannen vastgesteld voor de gebiedsontwikkeling A20-zone Schiedam, waartoe Schieveste behoort. Een onderdeel daarvan is het verder ontwikkelen van Schieveste. Daar zijn sinds een aantal jaren de DCMR en het Lentiz Life College gevestigd. Door op de grond die nog vrij is niet alleen kantoren, maar ook 3.000 tot 3.500 woningen te bouwen, kan Schiedam de gemeentelijke opgave nakomen om voldoende nieuwe woningen te bouwen.

Wat gaat de Ontwikkelcombinatie doen?

In 2019 werkt de Ontwikkelcombinatie Schieveste de plannen verder uit. De gemeente start in het eerste kwartaal van 2019 met een participatietraject waarin via onder andere workshops in de stad, een wensenpakket voor deze locatie bijeen wordt vergaard. Eind 2019 zal duidelijk worden of de Ontwikkelcombinatie tot een haalbaar plan kan komen. De gemeente en de Ontwikkelcombinatie willen binnen twee jaar na ondertekening van de overeenkomst de eerste gronduitgifte op Schieveste sluiten.

Synchroon circulair
Realisatieplannen 5TRACKS stap dichterbij