Ontwikkelcombinatie Schieveste en gemeente Schiedam geven startsein voor woningbouw Schieveste

30 september 2021
Utrecht

Met de ondertekening van de koopovereenkomst voor de grond door burgemeester Lamers van Schiedam en de directie van Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) is vandaag het startsein gegeven voor woningbouw op Schieveste. Woensdagmiddag 29 september 2021 werd de aankoop van de grond voor bouwvlak A, waarop de eerste circa 1.200 woningen zijn voorzien, een feit. Burgemeester Lamers gaf die middag ook opdracht aan de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste (CAS) voor het bouw- en woonrijp maken van deze locatie. Op één van de belangrijkste OV-knooppunten in de zuidelijke Randstad zal een grootstedelijk stuk stad verrijzen met koop- en huurwoningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen.  

Ontwikkelcombinatie Schieveste zal hier uiteindelijk circa 3.000 woningen realiseren. Schiedam doet hiermee een belangrijke bijdrage aan de Verstedelijkingsopgave voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

“Schieveste wordt een uitstekend ontsloten woonlocatie met een hoogwaardige en klimaat-adaptieve openbare ruimte waar het prettig toeven is. Het woonmilieu zoals OCS dat gaat ontwikkelen, vormt een goede aanvulling op het huidige woonaanbod. Er is een goede mix aan studentenhuisvesting, betaalbare woningen, middeldure en vrije sector appartementen. Schiedammers kunnen makkelijker wooncarrière maken. In de gemeente Schiedam wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeentelijke doelstellingen én regionale afspraken op het gebied van onder andere wonen en mobiliteit”, aldus wethouder Antoinette Laan van Wonen. 

Sociale stijging voor Schiedam en inwoners

Burgemeester Cor Lamers wijst op de positieve boost die Schieveste teweeg brengt. “In deze nieuwe wijk realiseert Ontwikkelcombinatie Schieveste vele soorten woningtypes en woonvormen. De ontwikkeling op Schieveste biedt perspectief op een sociale stijging voor de stad en haar inwoners, met name voor die in nabijgelegen wijken Oost en Nieuwland. De locatie is ideaal voor mensen die in het gebied werken en voor studenten en mensen die willen verhuizen naar een comfortabel appartement dichtbij de binnenstad en knooppunt van openbaar vervoer.”

Met het oog op de woningbouw op Schieveste heeft Schiedam een bijdrage gekregen van € 18,05 miljoen uit de Woningbouwimpuls (Wbi) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met deze bijdrage kan de gemeente extra publieke voorzieningen aanleggen, zoals geluidsmaatregelen langs het spoor, een passage onder het spoor in het verlengde van de Boerhaavelaan en een upgrade van de tunnel onder de A20.

“We naderen steeds meer de realisatie van het marktinitiatief van de Ontwikkelcombinatie 
Schieveste. Ik ben trots op dit plan dat in nauwe samenwerking met Kuiper Compagnons en Delva Landscape Architecture & Urbanism is ontwikkeld. In een relatief korte periode is er intensief samengewerkt aan de planvorming”, aldus Guus de Groot, directie OCS. De prognose is dat de bouw van Schieveste in september 2023 zal starten.

Contract met CAS

De gemeente heeft afgelopen woensdag tevens een contract getekend met de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste, de CAS, bestaande uit Dura Vermeer en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek. CAS start op korte termijn met het geschikt maken van de locatie voor de bouw, en rondt dit in het eerste kwartaal van 2023 af.

“Wij zijn enorm trots om samen met Dura Vermeer een bijdrage te leveren aan dit mooie project. We hebben in het verleden eerder voor de gemeente gewerkt en zijn verheugd binnenkort hier weer te mogen neerstrijken”, aldus Jaap Kamp, directeur Van Kessel Sport en Cultuurtechniek.

Onderdeel van SchieDistrict

De nieuwbouw op Schieveste maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. SchieDistrict bestaat uit verscheidene locaties rondom het station Schiedam Centrum. De woningbouw op Schieveste draagt bij aan het versterken van het economische vestigingsklimaat voor bedrijven op de andere locaties van SchieDistrict. Bovendien vormt deze nieuwe wijk straks en logische entree naar het historisch centrum en maakt deze een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant en de binnenstad aan de andere kant. Zo zorgen de projecten binnen SchieDistrict dat iedereen in Schiedam kan leren, werken, wonen, verblijven en zich een leven lang kan ontwikkelen. 

Gegevens

  • Grondreserveringsovereenkomst tussen Gemeente Schiedam en Ontwikkelcombinatie Schieveste op 19-12-2018;
  • De Ontwikkelcombinatie Schieveste bestaat uit de bedrijven Dura Vermeer, VolkerWessels Vastgoed, Van Omme & De Groot en Synchroon;
  • De Civiele Aannemerscombinatie Schievestebestaat uit Van Kessel en Dura Vermeer;
  • Bouwvlak A: circa 1.200 woningen in een mix van studentenhuisvesting, middeldure en vrije sector appartementen met drie hoogteaccenten (max. 70 meter), waarvan 75% betaalbaar is (sociale huur, middelduur tot €1.000 p.m. en koop tot de NHG-grens van €325.000. Tevens 2.100 m2 commerciële ruimte, 246 parkeerplaatsen en circa 1.995 fietsparkeerplaatsen;
  • Planning Bouwvlak A: – 2022: planontwikkeling – 2023: 2e kwartaal start verkoop, 3e kwartaal start bouw;
  • Gemeente Schiedam heeft kwaliteit geborgd in het gemeentelijk Kwaliteitsdocument Schieveste; het Bestemmingsplan Schieveste en de bijbehorende MilieuEffectRapportage.
Synchroon en J.P. van Eesteren starten met de bouw van 5TRACKS Breda
Bouw Floating Gardens van start