Koopovereenkomst getekend met gemeente Zuidplas voor Zelling Onderneming: Van milieubelastende locatie tot een groen, gezond woonmilieu

6 juli 2021
Utrecht

Synchroon en gemeente Zuidplas hebben de koopovereenkomst getekend voor Zelling Onderneming, een nieuwbouwlocatie aan de Hollandse IJssel in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Zelling Onderneming bestaat in totaal uit 41 grondgebonden woningen en 17 appartementen, allemaal met een vrij uitzicht over de Hollandsche IJssel. Daarnaast bevat het plangebied een openbaar uitkijkpunt en een vrij toegankelijk, groen park met diverse planten en bomen.

Transformatie van het plangebied

Geruime tijd, sinds medio 1999, werd beoogd om de het voormalige bedrijventerrein, de Zelling locatie in Nieuwerkerk aan den IJssel, te transformeren naar een woningbouwlocatie. Echter, vanwege de complexheid van de locatie kwam het nog niet tot een werkelijke ontwikkeling. Tot in 2016 gemeente Zuidplas en Synchroon de intentie uitspraken om Zelling Onderneming gezamenlijk te herontwikkelen. In de intentiefase werden diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Zo bleek het voormalige bedrijventerrein niet alleen een grote saneringsopgave te hebben, maar bleek onder andere ook dat er ingrijpende maatregelen nodig waren om het buitendijks gelegen gebied, dat bovendien gelegen is in de bocht van een belangrijke vaarroute, geschikt te kunnen maken voor woningbouw. In 2017 werd een Publiek Private Samenwerking opgericht tussen Synchroon en de gemeente Zuidplas om de locatie te herontwikkelen tot een woningbouwlocatie met een groen park en een openbaar wandelpad langs de IJssel. De overeenstemming over de transformatie van het plangebied kwam mede tot stand dankzij de subsidie van de Provincie Zuid-Holland.

Aandacht voor de natuur

In Zelling Onderneming is bijzondere aandacht voor natuur. Zo wordt aan de rivierzijde langs de damwand een rietkraag gerealiseerd die ruimte biedt aan diverse vogels om te broeden en wordt er een boom- en plantenrijk park aangelegd. Niet alleen fijn voor de kinderen om in te spelen en voor volwassenen om elkaar daar te ontmoeten, maar ook goed voor de biodiversiteit.

Groene gezonde woonwijk

Zo wordt Zelling Onderneming getransformeerd van een milieubelastende locatie, tot een groene, gezonde woonwijk. De saneringswerkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd, de damwand is gerealiseerd en de laatste werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd om het terrein eind juli bouwrijp op te leveren. In september van dit jaar wordt gestart met de voorbereidingswerkzaamheden voor de realisatie van de woningbouw. De geprognosticeerde opleverdatum van de laatste woning staat gepland in kwartaal 1/ kwartaal 2 in 2023.

Ontwikkelteam Zelling Onderneming bestaat uit gemeente Zuidplas, Klunder Architecten, Houtman+Sander landschapsarchitectuur, Waalpartners en Synchroon. Era Contour is verantwoordelijk voor de realisatie van de woningen.

www.nieuwbouwzelling.nl

Synchroon en gemeente Rotterdam tekenen ontwikkelovereenkomst voor woningen Huis op Zuid
Synchroon Circulair