Intentieovereenkomst met gemeente Breda voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Chassékwartier

8 juni 2023
Utrecht

De Alliantie Chassékwartier bestaat naast Synchroon uit Heijmans, woningbouwcorporaties Alwel en WonenBreburg en 3W / AT Capital / EMRO. De gemeente en de Alliantie gaan gezamenlijk een ontwikkelvisie voor het gebied opstellen als basis voor de verdere ontwikkeling. De ondertekening van de intentieovereenkomst zal plaatsvinden op 14 juni tijdens de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam.

Het Chassékwartier vervult een sleutelrol in de ontwikkeling van het oostelijke deel van de binnenstad van Breda. De gemeente Breda en de Alliantie hebben een grote ambitie om dit gebied om te vormen tot een hoogwaardig stadsdeel, waarin wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Cultureel en op het gebied van vrijetijdsbesteding heeft het nieuwe stadsdeel veel te bieden, met iconische locaties zoals onder andere het Chassé Theater en het Stedelijk Museum. Er worden investeringen voorbereid in hoogwaardige openbare ruimten, het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad en verspreid over het gebied worden 1.500 woningen voor gedifferentieerde doelgroepen zorgvuldig ingepast. Het Rijk heeft een financiële bijdrage toegezegd voor het oplossen van de parkeer- en bereikbaarheidsopgave voor Chassékwartier. Verder is het Chassékwartier als sleutelgebied en versnellingslocatie benoemd in de woondeal tussen Rijk en provincie Noord-Brabant.

De gemeente ziet de Alliantie Chassékwartier als onmisbare partner voor de gebiedsontwikkeling van Chassékwartier. De Alliantie Chassékwartier vertegenwoordigt een groot deel van het vastgoed en haar leden hebben een grote expertise als het gaat om binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. De samenwerking bouwt voort op een traject voor de herontwikkeling van Chasséveld en omgeving, dat de gemeente in 2020 heeft ingezet. De gemeente trekt anderhalf jaar uit om samen met de Alliantie Chassékwartier tot een ontwikkelvisie en -strategie voor het Chassékwartier te komen.

STEKK; BETAALBARE RUIMTE VOOR SOCIALE PIONIERS IN DE BUURT
Octagon Leiden bereikt hoogste punt