Herontwikkelingsovereenkomst getekend voor transformatie kantoorgebouw in amstel III, amsterdam

10 september 2019
Utrecht

Samen met de gemeente Amsterdam is de afsprakenbrief voor de herontwikkeling van het kantoor van Croonwolter&dros aan de Hettenheuvelweg 50 in Amsterdam, getekend. [SYN_IMAGE] 

Het programma bestaat uit 268 woningen, circa 4.000 m2 kantoor, een sociaal maatschappelijke voorziening van circa 215 m2 en 140 gebouwde parkeervoorzieningen. Eerder is met de Alliantie een intentieovereenkomst gesloten voor de afzet van het sociale woningbouwprogramma.

Uitgangspunt voor de herontwikkeling is ‘groen en stedelijk wonen en werken’: Een stedelijke leefomgeving met een aantrekkelijke groene buitenruimte door de realisatie van onder andere een groen binnengebied. Deze groene aantrekkelijke buitenruimte is belangrijk voor de biodiversiteit en is een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen met elkaar kunnen buitenspelen. De duurzame woningen worden gasvrij en natuur-inclusief gebouwd. Waterbuffers worden aangelegd om regen op te vangen en elektrische deelauto’s worden in het plan opgenomen om de parkeerdruk en de CO2 uitstoot te verlagen.

De kantoren aan de Hettenheuvelweg 50 in Amstel III is in eigendom van TBI. Op dit moment is dochteronderneming Croonwolter&dros hier nog gehuisvest. N.a.v. de herhuisvestigingsopgaven van TBI, is besloten deze locatie te herontwikkelen. TBI geeft op deze manier een duurzame invulling van haar leegkomende vastgoed. Synchroon, Basic City en Arons & Gelauff architecten hebben gezamenlijk een herontwikkelingsplan opgesteld.

Ontwikkelovereenkomst Porseleinen hof getekend
Stationsplein Arnhem krijgt hotel en appartementen