Herontwikkeling Livingstonelaan 609

1 februari 2021
Utrecht

Utrecht gaat onderzoeken onder welke voorwaarden onderwijsvoorzieningen en 400 nieuwe studentenwoningen gebouwd kunnen worden aan de Livingstonelaan in Kanaleneiland. Ontwikkelaar Synchroon/Slokker is initiatiefnemer voor deze ontwikkeling, op de grens tussen de subwijken Kanaleneiland Zuid en de Woonboulevard. Het college heeft het intentiedocument vastgesteld voor deze herontwikkeling.
De ontwikkeling komt voort uit de studie naar een onderwijsboulevard met woningbouw langs de Australielaan. Utrecht streeft naar meer gemengde wijken. Een van de manieren om dat te bereiken is om de woningtypen en prijssegmenten evenwichtiger over de stad te verdelen. Om hierop aan te sluiten wil de initiatiefnemer verdichten en woningen toevoegen voor studenten. De combinatie van zowel de onderwijsvoorzieningen als het wonen op deze plek versterkt de aansluiting tussen de bestaande woonwijk, de nieuwbouwontwikkeling aan de Beneluxlaan, de Woonboulevard en de toekomstige ontwikkelingen in de A12-zone. De opgave voor de locatie is om deze te versterken als plek voor de wijk en het een invulling te geven die zorgt voor levendigheid en het gebruik van het omliggende groen versterkt.

Synchroon heet IntercityHotel welkom in Octagon, Leiden
Nieuw in Amsterdam (cluster 6): Medewerkers zorg en onderwijs krijgen voorrang bij huuraanbod