Gemeente Tilburg en Consortium Stappegoor tekenen de ontwikkelovereenkomst voor de herontwikkeling van de Koning Willem II Kazerne locatie

8 juli 2020
Utrecht

Samen met BPD Gebiedsontwikkeling tekenen wij onder de naam Consortium Stappegoor, de ontwikkelovereenkomst met gemeente Tilburg voor de herontwikkeling van de Koning Willem II Kazerne locatie in Tilburg, Stappegoor.

De huidige kazerne, een mooi ensemble van gebouwen uit 1939 van architect A.G. Boost, wordt de komende jaren herontwikkeld tot een bijzonder woongebied met in totaal circa 275 huur- en koopwoningen. Daarnaast realiseert de gemeente Tilburg een basisschool en een BSO in één van de reeds bestaande gebouwen behorende bij het kazerne complex.

Met oog voor het verleden is met stedenbouwkundig bureau Karres en Brands een plan gemaakt voor de toekomst. Het nieuwe woongebied krijgt een bijzondere leef- en verblijfskwaliteit: divers, levendig en veilig met aandacht voor herbestemming, duurzaamheid en gezond wonen in een aansprekende architectuur. De oude kern van de kazerne, het karakteristieke hoofdgebouw en enkele van de achterliggende legeringsgebouwen, blijven grotendeels gehandhaafd.

Een groene leefomgeving is belangrijk: groen draagt niet alleen bij aan het welzijn en geluk van haar bewoners en gebruikers maar draagt ook bij aan de biodiversiteit en klimaatbestendigheid in het plan. Door een mix van groene daken, natuur-inclusieve gevels en gevarieerde beplanting met waterberging, worden regenbuien op duurzame wijze opgevangen en wordt er een hogere mate van biodiversiteit bereikt.

Naar verwachting wordt een gedeelte van het complex dit jaar nog gesloopt en wordt het terrein begin 2021 overgedragen aan het Consortium. Een nieuw bestemmingsplan wordt komende maanden voorbereid waarna de planontwikkeling wordt opgepakt.

Eerder ontwikkelde Consortium Stappegoor de nieuwbouwprojecten Zuiderpark en Willemsbuiten in Stappegoor. Nu is de herontwikkeling van de Koning Willem II Kazerne aan de beurt.

Consortium Stappegoor is een ontwikkelcombinatie tussen Synchroon en BPD Gebiedsontwikkeling.

 

Fotoproject Stadsnatuur
Synchroon en Stebru kopen fabriekscomplex De Faam in Breda