Elektrische deelauto’s in Karspelhof, Amsterdam Zuidoost

13 juli 2018
Utrecht

Synchroon, Syntrus Achmea en mobiliteitsaanbieder We Drive Solar gaan bij oplevering van de laatste fase van Karspelhof in Amsterdam Zuidoost, elektrische deelauto’s plaatsen. De bewoners van Karspelhof kunnen hierdoor vanaf dat moment profiteren van een duurzaam mobiliteitsaanbod gebaseerd op de kracht van de zon.

Zomer 2015 won Synchroon met het ontwerp van Geurst en Schulze Architecten de prijsvraag die door Stadsdeel Zuidoost was uitgeschreven. In totaal bestaat Karspelhof uit 150 eengezinswoningen. De 100 huurwoningen zijn verkocht aan Syntrus Achmea namens een van haar klanten. Karspelhof is een klimaatneutrale woonwijk. De energiezuinige woningen zijn voorzien van goede isolatie, groene materialen, zonnepanelen op het dak en zelfs de warmte uit het douchewater wordt opnieuw gebruikt. Het verminderen van de automobiliteit is een essentieel speerpunt in deze ontwikkeling en met deze afspraken over e-deelmobiliteit wordt een belangrijke eerste aanzet gegeven. [SYN_IMAGE]

Syntrus Achmea en Synchroon werken al sinds vorig jaar in Utrecht samen met We Drive Solar. Inmiddels biedt We Drive Solar in steeds meer steden en dorpen slimme mobiliteit. De 100% elektrische deelauto’s met een grote actieradius worden opgeladen door zonne-energie. We Drive Solar biedt bewoners van Karspelhof de mogelijkheid hun eerste of tweede auto te vervangen door een deelauto waarbij je alleen betaalt voor je gebruik. De auto’s zijn bovendien stil, schoon en goedkoop in gebruik.

De werkwijze is nieuw: de laatste fase wordt eind september opgeleverd door Era Contour en voor alle 150 woningen geldt dan dit exclusieve mobiliteitsaanbod voor een periode van 3 jaar. Elke bewoner kan gedurende deze periode gebruikmaken van de We Drive Solar-auto’s. We Drive Solar laat in deze periode de gebruikers kennismaken met e-mobiliteit met als doel het draagvlak te vergroten en het aantal e-deelauto’s voor een langere periode verder uit te breiden. Daarnaast zet We Drive Solar de auto’s in als buffer van de opgewekte zonne-energie uit het gebied. Hiermee wordt rijden, leven en werken op de zon realiteit in Karspelhof.

De samenwerking tussen Synchroon, Syntrus Achmea en We Drive Solar vindt plaats in het kader van de recent getekende CityDeal“Elektrische deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling”. Hierin hebben ministeries, provincies, grote steden en een aantal grote projectontwikkelaars en beleggers met elkaar afgesproken om een doorbraak te realiseren voor elektrische deelauto’s in woningbouwprojecten. De deelmobiliteit in Karspelhof is in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam tot stand gekomen.

Synchroon ontwikkelt circulair woon-werkgebied in Buiksloterham, Amsterdam
Merwede Pluktuin Utrecht officieel geopend