Eerste Case Study Holtland over nieuwe productiebossen afgerond

6 oktober 2021
Utrecht

Flux heeft in samenwerking met Synchroon een studie gedaan naar hoe ontwikkelaars en bouwers steeds meer in eigen hout kunnen gaan voorzien door de aanplant van nieuw bos in Nederland. De houtvraag zal steeds verder toenemen en veel hout wordt op dit moment geïmporteerd uit het buitenland. Het project resulteert in een transitiestrategie naar houtbouw en een aantal bijpassende ruimtelijke uitwerkingen voor de ontwikkeling van nieuwe productiebossen. Telkens dragen deze nieuwe productiebossen, naast houtproductie, bij aan meerdere opgaven als het vergroten van de biodiversiteit, CO2 opslag, het reinigen van vervuilde grond of het verbeteren van stad/land relaties.

De casestudy is onderdeel van het project Holtland, een ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van bos in Nederland. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: een bossenboek met bossen van de toekomst, een aantal case studies en een alternatieve bosvisie voor Nederland. Er zijn 4 casestudies opgezet met concrete locaties en de stakeholders zijn Provincie Utrecht, WWF, Synchroon en Staatsbosbeheer.

Lees hier het rapport: https://issuu.com/synchroon/docs/rapport_synchroon_100_160621

Synchroon en We Drive Solar realiseren mobiliteitshub in Wisselspoor Utrecht
Bouw Witt in Woerden van start