Overeenkomst 56 woningen in Vijfheerenlanden getekend

23 december 2019
Utrecht

Synchroon en de gemeente Vijfheerenlanden, tekenden 18 december jl. de gronduitgifteovereenkomst voor de realisatie van 20 twee-onder-een-kapwoningen en 36 rij- en hoekwoningen in Leerdam. De 56 nieuw te realiseren woningen worden onderdeel van fase 5 van de nieuwbouwwijk Broekgraaf en zijn gelegen aan de ecologische groenzone van de gemeente Vijfheerenlanden.

De ruime nieuwbouwwoningen zijn alzijdig georiënteerd en hebben vrijwel allemaal een gunstige zonligging. Centraal in het plangebied wordt een parkeervoorziening gerealiseerd waardoor de straten in het plangebied alleen gebruikt worden voor bestemmingsverkeer en er meer ruimte ontstaat voor buitenspelen op straat. De verbinding met de ecologische groenzone is voor iedereen toegankelijk en stimuleert beweging en recreatie.

Architect Mulleners+Mulleners is verantwoordelijke voor het stedenbouwkundige- en architectonische ontwerp. In het ontwerp wordt er bijzondere aandacht geschonken aan het thema ‘Leerdam glasstad’. De inrichting van het landschap is van de hand van Buro Lubbers. Zij voegen in het plan veel groen toe wat niet alleen de biodiversiteit versterkt in Leerdam en omgeving, maar wat ook uitnodigt om buiten te spelen en te sporten.

De Gemeente Vijfheerenlanden draagt zorg voor een fysieke verbinding met de naastgelegen eilanden en de ecologische groenzone zodat deze straks voor heel Broekgraaf, goed te bereiken is. Op dit moment worden de plannen voor de 56 woningen in Broekgraaf verder uitgewerkt. Wij zijn voornemens om in de tweede helft van het jaar te starten met de verkoop van de woningen. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf heden inschrijven op de website www.nieuwbouwbroekgraaf.nl.

StadsBuiten – Een nieuwe visie op stedelijke ontwikkeling aan de rand van de stad
Koopovereenkomst getekend voor herontwikkeling Betondak-locatie in Arkel