Synchroon

Duurzame projectontwikkelaar

Het is duizelingwekkend hoe snel de wereld om ons heen aan het veranderen is. De beweging naar de steden toe wordt hierbij alsmaar groter en belangrijker.
 
Terwijl de vraag naar woningen in en om de stad blijft toenemen, groeit ook het besef en belang van duurzaam ontwikkelen. Slimme verdichting, inclusieve programma’s en efficiënte mobiliteitsoplossingen zijn nodig om de stad leefbaar te houden en een antwoord te kunnen bieden op de woningbouwambities uit de Nationale Woonagenda. Tegelijkertijd bewegen de stikstofnormen en klimaatdoelstellingen de bouwsector tot verduurzaming van het bouwproces.
Om de opwarming van de aarde te beperken richt het Klimaatakkoord zich op 49% minder CO2 uitstoot in 2030. In 2050 moet in Nederland de uitstoot van broeikasgassen zelfs met 95% afgenomen zijn.
 
De grote woningbouwopgave, de opwarming van de aarde en de ambities van het Klimaatakkoord vragen om een andere manier van ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. Snel, efficiënt en duurzaam.
 
Wij als duurzame projectontwikkelaar vinden het onze maatschappelijke plicht om te innoveren en na te blijven denken hoe we bij kunnen dragen aan een duurzame en plezierige leefomgeving. Door duurzame oplossingen te creëren en toe te passen, maken we onze ambities tastbaar. Gebouwen en plekken ontwikkelen die op positieve wijze impact hebben op mens, natuur en maatschappij, die écht het verschil maken.

Tolhuiskade

Duurzame gebiedsontwikkeling

Tolhuiskade in Amsterdam is zo’n voorbeeld van een duurzame ontwikkeling. De voormalige terreinen van Nedcoat en Air Products in het voormalig havengebied Buiksloterham, worden middels de vernieuwende stedenbouwkundige, landschappelijk en sociale ontwikkelingsstrategie ‘Cityplot’ die Studioninedots de afgelopen jaren ontwikkelde, duurzaam ontwikkeld. Cityplot is een open en inclusief stuk stad waarbij diversiteit, lokaliteit, collectiviteit, adaptiviteit, circulariteit en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Bezoek de website van Tolhuiskade »

Duurzame projectontwikkelaar - Tolhuiskade Buiksloterham - Synchroon

Karspelhof

Duurzaam nieuwbouwproject

Een voorbeeld van een duurzaam nieuwbouwproject is Karspelhof in Amsterdam ZO. Hier hebben wij een klimaatneutraal, eigentijds en modern tuindorp met in totaal 150 duurzame woningen gerealiseerd.

Lees meer over Karspelhof »

Duurzame projectontwikkelaar - Karspelhof Amsterdam - Synchroon

Merwedekanaalzone

Gezonde en duurzame gebiedsontwikkeling

Ontwikkelcombinatie Merwede-C, een ontwikkelcombinatie tussen AM en Synchroon, ontwikkelen gezamenlijk een locatie van ruim vier hectare in de nieuwe stadswijk Merwede in Utrecht. Dit gebied maakt onderdeel uit van de Merwedekanaalzone. De locatie, waar voorheen drukkerij Roto Smeets was gevestigd, ligt middenin de Merwedekanaalzone. Op het terrein is ruimte voor circa 1.000 woningen en voor circa 10.000 m2 aan voorzieningen. Met deze gebiedsontwikkeling krijgt het binnenstedelijke woonklimaat in de Domstad een forse impuls: aantrekkelijk wonen, vlakbij de binnenstad. Een ambitieus, hoogstedelijke, gezonde en duurzame gebiedsontwikkeling.

Bezoek de website van Merwede »

Duurzame projectontwikkelaar - Merwede Utrecht - Synchroon

Bezoek ook Synchroon met de stad. Ons platform waarop we belangrijke thema’s rond stedelijke ontwikkeling onderzoeken, bevragen en onder de aandacht brengen.