Stekk

Betaalbare ruimte voor buurtpioniers

De afgelopen jaren heeft er een behoorlijke kaalslag plaatsvonden in de buurthuizen met buurtfunctie. Op veel plekken is programma verdwenen en verschraald. De behoefte aan ontmoeting en verbinding is echter onverminderd groot. Wij geloven in plekken in de buurt waar mensen met verschillende achtergronden samenkomen, activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen helpen. Fijne plekken waar buurtbewoners trots op zijn, vaak opgezet door hen zelf.

Dat vraagt wel om een ander soort ondernemerschap. Het is namelijk een uitdaging om een financieel gezond bedrijf te runnen dat tegelijkertijd sociale meerwaarde creëert in de buurt. Pionieren heeft tijd nodig en vraagt veel doorzettingsvermogen. Die tijd is er vaak niet en ondernemers profiteren zelden mee van de waarde die ze genereren, waardoor ze weinig zekerheid opbouwen.

Samen met het Stadmakersfonds investeren we daarom in Stekk. Stekk ondersteunt deze ondernemers tijdens de opstartjaren financieel en organisatorisch, zodat ze een financieel gezond bedrijf op poten kunnen zetten. Dit doen we door ondernemers een plek te bieden tegen een gereduceerd huurtarief en de kans om op termijn de ruimte te kopen tegen vooraf vastgestelde voorwaarden. Zo profiteren zij direct van een eventuele waardestijging. Financiering van de aankoop vindt plaats door waarde opbouw in de eerste 5 tot 10 jaar.

Mocht dit niet voldoende zijn, dan springt het Stadmakersfonds bij. Op die manier ontwikkelen we een plek die toekomst heeft en direct van waarde is voor de buurt. In de buurt Te Werve in Rijswijk wordt nu een eerste Stekk ontwikkeld.