Stadsnatuur door de ogen van Synchroon

Verdichten, verduurzamen en vergroenen. Meer biodiversiteit, minder hittestress. Thema’s van deze tijd, vooral als je zoals wij, ontwikkelt in stedelijk gebied, in de ‘bebouwde kom’. Gelukkig is de aandacht voor wat wij gemakshalve aanduiden als ‘stadsnatuur’, op vele fronten al zichtbaar. Denk aan de opkomst van pluktuinen in en rond de grote steden en de toename in de waardering van stadsparken als plek om te recreëren en om zomers verkoeling te zoeken. “Steden moeten groener” schrijft Wim Pijbes in Elseviers weekblad. En daar zijn wij het van harte mee eens.

Bij Synchroon maken wij ons al langer hard voor meer natuur in de steden, voor meer biodiversiteit, voor een gezondere leefomgeving. Ons eigen kantoor in Utrecht, aangekleed met zo’n 800 planten, is hier een levend toonbeeld van.
Vrijwel elk project waaraan wij werken heeft een tuin- of landschapsarchitect in het team. Omdat wij geloven dat een visie op natuur aan de basis van de planvorming hoort te staan, en niet achteraf kan worden toegevoegd.

In vervolg op ons fotoproject “Citylife” met vooral aandacht voor de menselijke factor in de stad, heeft het team van Synchroon nu de lens gericht op alles wat groeit en bloeit in de stad. Met als resultaat het boek “Stadsnatuur door de ogen van Synchroon”.

Op onze zoektocht naar stadsnatuur kwamen wij ook ondernemers tegen die met hun bedrijf op één of andere manier bijdragen aan het vergroenen van de stad. De interviews met Friederike, Carolien, Larisa en Marieke spreken voor zich.
Aan Niels de Zwarte en Rens de Boer van bureau Stadsnatuur Rotterdam hebben wij gevraagd om met een ecologische blik naar ons beeldmateriaal te kijken en daarop te reageren. Dit doen zijn door middel van een essay in dit boek.

Het resultaat is vertaald in bijgaand boekje: Stadsnatuur door de ogen van Synchroon.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Download het boekje